TTLV: Nghiên cứu sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch chữa bệnh đối với khách du lịch nội địa tại Khu du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà

Thứ sáu - 27/09/2019 05:17

1. Họ và tên học viên:  Trần Thị Chúc                   

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày, tháng, năm sinh: 27/12/1990

4. Nơi sinh: Yên Mô – Ninh Bình

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-XHNV ngày 19/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch chữa bệnh đối với khách du lịch nội địa tại Khu du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà

8. Chuyên ngành: Du lịch; Mã số: TD

9. Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Mai Hoa - Đơn vị công tác: Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã tổng quan vấn đề nghiên cứu sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch chữa bệnh từ bùn khoáng nóng. Trên cơ sơ đó, tác giả tiến hành khảo sát, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch chữa bệnh đối với khách du lịch nội địa tại Khu du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà. Từ kết quả phân tích số liệu, luận văn đề xuất một số giải pháp góp nâng cao sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch chữa bệnh tại Khu du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà như tăng cường đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, đa dạng hóa mức giá phù hợp với nhiều đối tượng khách, tăng cường đào tạo đội ngũ nhân viên, phát triển các kênh thông tin, và hệ thống tiếp cận...

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần gợi ý cho Khu du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà nói riêng, và các khu du lịch kinh doanh sản phẩm tương tự đánh giá sức hấp dẫn của các sản phậm hiện có, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh từ góc độ sức hấp dẫn của sản phẩm.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đánh giá sức hấp dẫn của các khu du lịch suối khoáng tại Nha Trang.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Tran Thi Chuc                         2. Sex: Female

3. Date of birth: 27/12/1990                          4. Place of  birth: Yen Mo – Ninh Binh

5. Admission decision number: 3379/2017/QĐ-XHNV    Dated 19/12/2017  

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: A study on the attractiveness of health-oriented tourism products for domestic tourists in Thap Ba Hot Spring Center.

8. Major: Tourism                                   Code: TD

9. Supervisors: Dr. Tran Thi Mai Hoa, Faculty of Tourism Studies, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University of Hanoi.

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis overviews the researches on the attractiveness of health-oriented tourism products, focusing on mineral water and mud. The author conducts a survey to assess factors influencing the attractiveness of current tourism products for domestic tourists in Thap Ba Hot Spring Center. Based on that, some solutions are proposed to enhance its attractiveness, including construction and technical facility investment, price diversification, human-resource training, information and access improvement.

11. Practical applicability, if any: The results proposed in the thesis suggests the board manager of Thap Ba Hot Spring Center in particular, and other enterprises who are producing similar products, some solutions to improve its products based on the current products’ attractiveness assessment.

12. Further research directions, if any: An evaluation of the tourist attractiveness of health-oriented products in mud and mineral water-based enterprises in Nha Trang.

13. Thesis-related publications: None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây