TTLV: Chương trình truyền hình về khởi nghiệp của Đài Truyền hình Việt Nam hiện nay

Thứ sáu - 27/09/2019 06:05

1. Họ và tên học viên: Vũ Thùy Linh                                2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 16/07/1990

4. Nơi sinh: Kiều Mai- Phúc Diễn- Bắc Từ Liêm- Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 4295/QĐ - XHNV - SĐH, ngày 16 tháng  12  năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: Chương trình truyền hình về khởi nghiệp của Đài Truyền hình Việt Nam hiện nay.

8. Chuyên ngành: Báo chí học ; Mã số: 60320101

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Tạ Bích Loan

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Luận văn đã nghiên cứu các vấn đề lý luận về truyền hình, chương trình truyền hình và sản xuất chương trình truyền hình khởi nghiệp trên VTV1, VTV6 bao gồm: giải thích thuật ngữ truyền hình, chương trình truyền hình, khởi nghiệp.

- Luận văn đã làm rõ chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về vấn đề khởi nghiệp; cũng như làm rõ chủ trương, quan điểm của Đài truyền hình Việt Nam đối với việc sản xuất các chương trình khởi nghiệp trên VTV1 và VTV6.

- Tác giả đã thực hiện các khảo sát, phân tích, đánh giá về nội dung, hình thức và quy trình sản xuất các chương trình khởi nghiệp trên kênh VTV1, VTV6 thông qua việc khảo sát một số chương trình tiêu biểu (Chuyến xe khởi nghiệp, Quốc gia khởi nghiệp).

- Luận văn đưa ra những nhận định về yêu cầu đối với việc sản xuất chương trình khởi nghiệp, từ đó đề xuất những kiến nghị để nâng cao chất lượng chương trình như: cần quan tâm tới việc đầu tư trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất các chương trình truyền hình khởi nghiệp; cần chuyên nghiệp hóa nhân sự tham gia sản xuất, quy trình sản xuất; và thường xuyên đánh giá, theo dõi chương trình, điều tra sự đón nhận của công chúng.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

  • Luận văn là tài liệu tham khảo tại các cơ quan báo chí, các cơ sở đào tạo báo chí, cho các phóng viên, biên tập viên và những ai quan tâm đến truyền hình khởi nghiệp tại Việt Nam.
  • Với luận chứng, luận cứ khoa học chính xác, rõ ràng, luận văn đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của các chương trình truyền hình khởi nghiệp, đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

  • Cuốn sách “Sản xuất chương trình truyền hình”- Trần Bảo Khánh (2003)
  • Khóa luận “Thực trạng và triển vọng của chương trình truyền hình thực tế ở Việt Nam” (2007)
  • Cuốn sách “Báo chí Truyền hình”- PGS, TS. Dương Xuân Sơn (2009)
  • Luận văn thạc sĩ “Nghiên cứu truyền hình thực tế ở Việt Nam”- Nguyễn Thị Hằng (2012)
  • Cuốn sách “Một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ báo chí” - TS. Hà Huy Phượng, Ths Đinh Ngọ Sơn, Ths Vũ Thúy Bình, Ths Lê Xuân Thanh, Ths Đỗ Phan (2013)
  • Luận văn thạc sĩ “Tổ chức sản xuất chương trình tọa đàm chính luận truyền hình”- Nguyễn Công Triện (2013)
  • Luận văn thạc sĩ “Thực trạng sản xuất chương trình truyền hình thực tế tại kênh VTV6”- Hoàng Quốc Lê (2014)

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Vu Thuy Linh                2. Sex: Female

3. Date of birth: 16/07/1990                 4. Place of birth: Ha Noi

5. Admission decision number: 4295/QĐ - XHNV - SĐH, Dated 16/12/2016

6. Changes in academic process:

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: Vietnam Television’s start-up show

8. Major: Journalism                 9. Code: 60320101

10. Supervisors: Ph.D Ta Bich Loan

11. Summary of the findings of the thesis:

- The thesis clarifies the guidelines and policies of the Vietnamese State and the Communist Party on the issue of start-ups; as well as clarifying the views of Vietnam Television on the production of start-up programs today.

- The thesis shows the surveys, analyzes and evaluations on the content, form and process of producing start-up programs in VTV.

- The thesis gives a statement on the requirements for the production of the start-up program, thus recommending improvements to the quality of the program, such as the need to invest in equipment for the TV production; professionalism on the personnel involved in production process; and regularly review, monitoring the program and investigating public demand.

12. Practical applicability:

- The thesis is a reference material for press agencies, press training institutions, reporters, editors and those who are interested in start-up show in Vietnam.

- With the scientific evidences, the thesis proposed solutions to improve the quality of television programs on start-up, and brings practical benefits to the community in general and to Vietnamese start-up community in particular.

13. Further research directions, if any: 

14. Thesis-related publications:

- The book titled "Producing television programs" - Tran Bao Khanh (2003)

- Master’s thesis named “The Current Situation and Prospect of TV Program in Vietnam" (2007)

- The book titled "Television Journalism" - Assoc. Prof. Duong Xuan Son (2009)

- Master’s thesis named "Research in reality TV show in Vietnam" - Nguyen Thi Hang (2012)

- The book titled "Some basic contents of journalistic profession" – Ph.D Ha Huy Phuong, Dinh Ngo Son, Thuy Vu Thuy Binh, Le Xuan Thanh, Do Phan (2013)

- Master’s thesis named "The production of talkshow" - Nguyen Cong Trien (2013)

- Master’s thesis named "The fact of producing reality TV programs at VTV6 channel" - Hoang Quoc Le (2014)

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây