TTLV: Ứng dụng liệu pháp kích hoạt hành vi cho bệnh nhân trầm cảm

Thứ sáu - 27/09/2019 04:57

1. Họ và tên học viên: Vũ Như Ngọc                               2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 05/10/1995

4. Nơi sinh: Hợp lý – Lập Thạch – Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-XHNV- ĐT, ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: ứng dụng liệu pháp kích hoạt hành vi cho bệnh nhân trầm cảm.

8. Chuyên ngành: Tâm lý lâm sàng                       Mã số: Thí điểm

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Bùi Hồng Thái và Ts. Đặng Hoàng Ngân

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Ở các thân chủ trầm cảm nói chung, và thân chủ nói riêng thường có hình ảnh và sự tự đánh giá về bản thân rất thấp, mất hứng thú và chán nản vì thế việc hình thành và thúc đẩy thân chủ thực hiện các hoạt động có lợi cho bản thân, suy nghĩ tích cực có tác động rất lớn đối với thân chủ.

Kích hoạt hành vi là một chiến lược ứng phó cơ bản, cũng như tư liệu ngắn hạn giúp thân chủ hình thành các hoạt động có lợi cho sức khỏe, thấy được vai trò của bản thân trong việc hoàn thành công việc, có khả năng cân bằng các hoạt động mang tính trách nhiệm và hoạt động yêu thích của bản thân để tránh căng thẳng mệt mỏi, đồng thời hình thành khả năng ứng phó với những khó khăn mới xuất hiện. Điều này giúp thân chủ thiết lập lại thói quen, lấy lại sự tự tin và có thể tự giải quyết vấn đề, làm chủ được cảm xúc của bản thân trong tương lai.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Trầm cảm không chỉ ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc mà nó còn đồng thời gây ra nhiều thay đổi xấu về tình trạng sức khỏe thể chất và tới chất lượng cuộc sống của thân chủ. Vì vậy cần có những biện pháp can thiệp tích cực để chính thân chủ có thể vượt qua được những khó khăn khi gặp vấn đề về trầm cảm, đồng thời cũng có những cách để giải quyết những tình huống nguy cơ trong tương lai. Một trong những liệu pháp mang lại hiệu quả đó là: liệu pháp kích hoạt hành vi. Qua nghiên cứu cũng thấy được kích hoạt hành vi là liệu pháp có các chiến lược rõ ràng, dễ hiểu, đem lại hiệu quả nhanh và ít tốn kém, có thể dễ dàng áp dụng trong các trường hợp lâm sàng  liên quan đến trầm cảm.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORM ATION OF MASTER’S THESIS

1. Full name:      Vu Nhu Ngoc                                       2. Sex: Female

3. Date of birth: 05th October 1995                                  

4. Place of birth: Hop Ly – Lap Thach – Vinh Phuc

5. Decision of student recognition No: 3379/2017/QĐ-XHNV- ĐT, of the Principal of University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in training course: None                                                              

7. Official thesis title: Behavioral activation therapy app for depressed patients.

8. Major:  Psychology clinique                        Code: Pilot

9. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Bui Hong Thai and Prof. Dr. Dang Hoang Ngan

10. Summary of the theses results:

In depressed clients general, this client in particular, often have very low self-esteem and self-esteem, loss of interest and frustration, thus forming and motivating clients to implement Operating in your favor, positive thinking that can have tremendous effect on clientele.

Behavioural activation is a basic coping strategy, as well as short – term treatmen, help clients form healthy activities, see their own role in completing tasks, and have the ability to balance activities. responsibilities and favorite activities to avoid stress and fatigue. At the same time forming the ability to cope with diticulties that arise. This helps clients re-establish their, habits confidence and can solve problems, mastering their emotions in the future.

11. Practical applicability:

Depression affects not only a lot of emotions, but it also causes a lot of bad changes in the physical health and quality of life of the client. So positive intervention can help the client overcome the difficulties of depression, and there are ways to deal with risk situations in the future. One of the most effective therapies is behavioral therapy. Through research also found that behavior activating is a therapy with very clear, easy-to-understand strategies, providing quick and low-cost effect, which can be easily applied in depressive clinical cases.

12. Further research directions, if any: None

13. Thesis-related publications: None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây