TTLV: Văn hóa doanh nghiệp trong một số khách sạn 5 sao tại Nha Trang. Nghiên cứu trường hợp khách sạn Sheraton Nha Trang và khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang

Thứ sáu - 27/09/2019 05:13

1. Họ và tên học viên:  Lê Thị Thu Hằng                   2. Giới tính: Nữ

3. Ngày, tháng, năm sinh: 14/09/1985

4. Nơi sinh: Đô Lương – Nghệ An

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV ngày 11/07/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn lần 1

7. Tên đề tài luận văn: Văn hóa doanh nghiệp trong một số khách sạn 5 sao tại Nha Trang. Nghiên cứu trường hợp khách sạn Sheraton Nha Trang và khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang.

8. Chuyên ngành: Du lịch; Mã số: TD

9. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thúy Anh - Đơn vị công tác: Khoa Du lịch học; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã tổng quan vấn đề nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp của khách sạn Sheraton Nha Trang và khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang. Luận văn đã trình bày tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến các vấn đề như văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp khách sạn và khách sạn 5 sao. Phân tích thực trạng văn hoá doanh nghiệp, so sánh đánh giá thực hiện của khách sạn Sheraton Nha Trang và khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang trong giai đoạn 2017-2019, từ đó tìm ra những điểm mạnh, những điểm yếu, hạn chế trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp của từng khách sạn cũng như nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại đó. Luận văn cũng đã đề xuất các nhóm giải pháp lớn nhằm nâng văn hóa doanh nghiệp cho các khách sạn 5 sao ở Nha Trang - Khánh Hòa trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận văn là gợi ý cho các doanh nghiệp nâng cao văn hóa doanh nghiệp kinh doanh lưu trú. Nâng cao hiệu quả của văn hóa doanh nghiệp phục vụ, phát triển doanh nghiệp.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Văn hóa tiêu dùng của khách du lịch tại các khách sạn 5 sao ở Nha Trang.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Le Thi Thu Hang                      2. Gender: Female

3. Date of birth: 14/09/1985                          4. Place of  birth: Do Luong – Nghe An

5. Admission decision number: 3379/2017/QĐ-XHNV    Dated 19/12/2017  

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Business culture of 5-star hotels in Nha Trang city – case studies of Sheraton Nha Trang hotel & spa and Muong Thanh Luxury Nha Trang hotel.

8. Major: Tourism                                   Code: TD

9. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Tran Thuy Anh. Working unit: Department of Tourism Studies; University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis overviewed the business culture of Sheraton Nha Trang hotel and Muong Thanh Luxury Nha Trang hotel. The dissertation presented an overview of the research works related to issues such as corporate culture, hotel business culture and 5-star hotel. Analyze the current situation of corporate culture, compare the performance evaluation of Sheraton Nha Trang hotel and Muong Thanh Luxury Nha Trang hotel in the period of 2017-2019, then find out the strengths, weaknesses, limitations in building and developing the corporate culture of each hotel as well as the cause of those limitations and shortcomings. The thesis has also proposed major solutions to improve corporate culture for 5-star hotels in Nha Trang - Khanh Hoa in the near future.

11. Practical applicability, if any: The results of the thesis are suggestions for businesses to improve their business culture. Improve the efficiency of corporate culture in service and business development.

12. Further research directions, if any: Consumer culture of tourists at 5-star hotels in Nha Trang.

13. Thesis-related publications: None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây