TTLV: Khắc phục những rào cản đối với hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Quốc phòng (Nghiên cứu trường hợp Học viện Phòng không-Không quân)

Thứ tư - 18/09/2019 21:43

1. Họ và tên học viên: ĐOÀN VĂN MÃO                    2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 24/01/1976                                          4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận học viên số: 4295/2016/QĐ-XHNV ngày 10/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Khắc phục những rào cản đối với hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Quốc phòng (Nghiên cứu trường hợp Học viện Phòng không-Không quân).

8. Chuyên ngành: Quản lý khoa học và công nghệ            9. Mã số: 60.34.04.12

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Như Quỳnh.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Tác giả đã tìm hiểu thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Quốc phòng, từ đó nhận diện và phân tích những rào cản đối với hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Quốc phòng và đề xuất giải pháp khắc phục.

Những rào cản chính đối với hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Quốc phòng gồm: nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, công tác quản lý. Từ đó, tác giả đề xuất một nhóm các giải pháp để khắc phục các rào cản trên.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Việc nhận diện, phân tích các rào cản đối với hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Quốc phòng, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục (giải pháp thu hút các nguồn lực, cải thiện công tác quản lý và mô hình cơ quan đệm) sẽ góp phần tạo động lực thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quốc phòng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

                                                                                   INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : ĐOÀN VĂN MÃO                                       2. Sex: Male

3. Date of birth: 24/01/1976                                               4. Place of  birth: Hai Duong

5. Admission decision number: 4295/2016/QĐ-XHNV Dated: 10/12/2016  Signed by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University - Hanoi.

6. Changes in academic process: None.

7. Official thesis title: Overcoming barriers to scientific research activities in the field of Defense (Case study: Air Force-Air Defense Academy).         

8. Major: Science and Technology Management             9. Code: 60.34.04.12

10. Supervisors: Ph.D. NGUYEN NHU QUYNH, Deputy Chief Inspector Ministry of Science and Technology.

11. Summary of the findings of the thesis:                      

      The author has studied the status of scientific research activities in the field of Defense. From that the author has identifed and analyzed barriers to scientific research activities in the field of defense and has proposed solutions.

     The main barriers to scientific research in the field of defense are human resources, finance, facilities, management and specificities of the field of defense. From there, the author proposes a group of solutions to overcome the above barriers.

12. Practical applicability, if any: The identification and analysis of barriers to scientific research activities in the field of defense therefore propose solutions to overcome (solutions to attract resources , improving the management and model of buffer agencies) will contribute to motivating and improving the effectiveness of scientific research activities in the field of defense.

13. Further research directions, if any:                 

14. Thesis-related publications:                

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây