TTLV: Can thiệp tâm lí cho một trường hợp nữ bệnh nhân trầm cảm tuổi trung niên

Thứ tư - 18/09/2019 21:29

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Bảo Trâm              

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 21/06/1994

4. Nơi sinh: An Khê – Thanh Khê  – Đà Nẵng

5.  Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-XHNV-ĐT, ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Can thiệp tâm lí cho một trường hợp nữ bệnh nhân trầm cảm tuổi trung niên

8. Chuyên ngành: Tâm lý lâm sàng                   

 9. Mã số: Thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hằng

 11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Trong chương 1 của luận văn đã trình bày một số vấn đề lý luận liên quan đến trầm cảm như các nghiên cứu đã có, các triệu chứng và tiêu chuẩn chẩn đoán trầm cảm, các tiếp cận và kỹ thuật can thiệp tâm lý cho nữ bệnh nhân trầm cảm tuổi trung niên. Cùng với đó, luận văn đã mô tả cụ thể các phương pháp và công cụ được sử dụng để chẩn đoán và đánh giá tâm lý cho thân chủ có trầm cảm. Trong chương 2, tác giả đã làm rõ các vấn đề của thân chủ bằng mô tả định tính và đánh giá định lượng bằng các công cụ đảm bảo độ tin cậy; định hình trường hợp để nhìn nhận vấn đề thân chủ đang gặp phải một cách đa chiều. Trong phần can thiệp tâm lý, tác giả đã mô tả chi tiết trình tự các bước thực hiện và kỹ thuật trị liệu đã sử dụng. Kết quả can thiệp tâm lý cho thấy thân chủ đã giảm thiểu các triệu chứng trầm cảm, cải thiện các mối quan hệ xã hội, nâng cao khả năng thích ứng với cuộc sống hàng ngày.

12. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Hiện nay, vấn đề trầm cảm ở phụ nữ tuổi trung niên đang được xã hội ngày càng quan tâm thì việc nghiên cứu, can thiệp tâm lý cho nữ bệnh nhân trầm cảm tuổi trung niên có ý nghĩa đáng kể về khoa học và thực tiễn. Đề tài của tác giả có ý nghĩa quan trọng trong việc trị liệu tâm lý cho nữ bệnh nhân trầm cảm tuổi trung niên. Luận văn góp phần bổ sung thêm các nghiên cứu theo định hướng ứng dụng làm tư liệu tham khảo cho việc can thiệp cho các thân chủ có trầm cảm nói chung và nữ bệnh nhân trầm cảm tuổi trung niên nói riêng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  Không

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION OF MASTER’S THESIS

1Full name:      Nguyen Thi Bao Tram                    

2. Sex: Female

3. Date of birth: 21th  June  1994                                    

4Place of birth: An Khe –Thanh Khe – Da Nang

5. Decision of student recognition No: 3379/2017/QĐ-XHNV-ĐT of the Principal of University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in training course: None                                                              

7Official thesis title: Psychological intervention for a case of middle-aged depressed female patient

8. Major:  Psychology clinique                             

9. Code: Pilot

10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Minh Hang

11. Summary of the theses results:

In chapter 1, the thesis presented some theoretical issues related to depression such as existing studies, symptoms and diagnostic criteria for depression, approaches and psychological intervention techniques for women. Middle-aged depression patients. Along with that, the dissertation describes in detail the methods and tools used to diagnose and assess the psychology of depressed clients. In chapter 2, the author clarifies the client's problems by qualitative description and quantitative assessment by means of reliability assurance; shape the case to see the problem the client is facing in a multidimensional way. In the psychological intervention section, the author has described in detail the sequence of steps and techniques used. Psychological intervention results show that clients have reduced symptoms of depression, improved social relationships, improved adaptability to daily life.

12. Practical applicability:

Currently, the issue of depression in middle-aged women is increasingly concerned by the society, the research and psychological intervention for female middle-aged depressed patients has significant scientific and practical significance. . The author's topic is important in psychotherapy for middle-aged depressed women. The thesis contributes to supplementing application-oriented studies as a reference for intervention for depressed clients in general and middle-aged depressed female patients in particular.

13. Further research directions, if any: None

14. Thesis-related publications: None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây