TTLV: Sáng tác của nữ tác giả trong Văn học Việt Nam trung đại thế kỷ XVIII - XIX nhìn từ sự vận động của văn học sử

Thứ hai - 16/09/2019 20:58

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Yến

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 23/04/1994

4. Nơi sinh: Hồng Kỳ- Sóc Sơn- Hà Nội.

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-ĐHXHNV, Ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Sáng tác của nữ tác giả trong Văn học Việt Nam trung đại thế kỷ XVIII - XIX nhìn từ sự vận động của văn học sử.

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam                                Mã số: 60220121

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Văn Hưng, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

1) Số lượng nữ tác giả văn học Việt Nam trung đại thế kỉ XVIII-XIX tuy không có quá nhiều, có khoảng chín nữ tác gia nhưng đã đóng góp giá trị không nhỏ vào giai đoạn văn học trung đại trong nền văn học Việt Nam. Có thể kể đến các gương mặt nữ sĩ như sau: Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương, Lê Ngọc Hân, Trương Thị Trong, Nguyễn Thị Hinh, Phạm Lam Anh, Nguyễn Trinh Thuận, Nguyễn Tĩnh Hòa, Nguyễn Thị Nhược Bích.

2) Trong sáng tác của các nữ tác giữa thế kỉ XVIII-XIX tập trung biểu hiện các chủ đề xoay quanh số phận của những người phụ nữ trong xã hội phong kiến Việt Nam. Đó là chủ đề về tình yêu lứa đôi, về tiếng nói của người phụ nữ mong muốn khát khao sự bình đẳng, về cái tôi cá nhân và chủ đề về thiên nhiên vẫn bao trùm lên rất nhiều sáng tác của các nữ tác gia giai đoạn này.

3) Các tác phẩm của các nữ tác gia thế kỷ XVIII-XIX được thể hiện chủ yếu thông qua hình thức thể loại thơ, thơ thất ngôn chiếm số lượng lớn. Chúng được sáng tác bằng chữ Nôm là chủ yếu.

4) Tuy chỉ với số lượng tác giả ít ỏi và số lượng tác phẩm không quá đồ sộ so với các nam tác giả thế kỷ XVIII-XIX nhưng đó cũng là sự phát triển mạnh mẽ so với sáng tác của các nữ tác giả Việt Nam trung đại thế kỉ X-XVII. Chính trong giai đoạn thế kỉ XVIII-XIX này với nhiều biến cố của xã hội phong kiến Việt Nam, với nhiều sự thay đổi trong đời sống và tư duy, đã xuất hiện những nữ tác gia tạo nên dấu ấn cá nhân đầy cá tính chống lại những quan niệm lạc hậu và bất công với những người phụ nữ Việt Nam thời bấy giờ như Hồ Xuân Hương.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Thi Yen                        2. Sex: Female

3. Date of birth: April 23th, 1994                       4. Place of  birth: Soc Son district, Ha Noi city.

5. Admission decision number: 3379/2017/QĐ-ĐHXHNV    Dated December 19th, 2017

6. Changes in academic process: no

7. Official thesis title: The composition of the female author of Vietnamese literature in the middle of the eighteenth and nineteenth centuries looked from the movement of historical literature.

8. Major: Literature of Vietnam                            9. Code: 60220121

10. Supervisors: Ph.D, Pham Van Hung, Faculty of Literature, University of Social Science and Humanities.

11. Summary of the findings of the thesis:

(Summarize them with stress on the new findings, if any)

1) Number of female literary writers in the middle of Vietnam in the XVIII-XIX century, though not too many, there are about nine female writers but have contributed significantly to the medieval literature period in Vietnamese literature. The faces are as follows: Doan Thi Diem, Ho Xuan Huong, Le Ngoc Han, Truong Thi Trong, Nguyen Thi Hinh, Pham Lam Anh, Nguyen Trinh Thuan, Nguyen Tinh Hoa, Nguyen Thi Nh Loi Bich.

2) In the composition of female artists in the middle of the XVIII-XIX century, they focused on the topics surrounding the fate of women in Vietnamese feudal society. It is the theme of love of the couple, about the voice of the women who desire the desire for equality, personal ego and the theme of nature still embraces a lot of compositions of female actors this paragraph.

3) The works of the women of the XVIII-XIX century are expressed primarily through the form of poetic poems, poetic voices. They are composed mainly in Nom script

4) Although only with a small number of authors and the number of works is not too massive compared to the male authors of the XVIII-XIX century, it is also a strong development compared to the compositions of Vietnamese women. Southern middle-century X-XVII. It was in this period of XVIII-XIX century with many events of Vietnamese feudal society, with many changes in life and thinking, there appeared female artists who created individual personalities against backward and unfair conceptions with Vietnamese women at that time like Ho Xuan Huong.

12. Practical applicability, if any: no

13. Further research directions, if any: no

14. Thesis-related publications: no

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây