TTLV: Báo chí Tiền Giang với vấn đề xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn

Thứ hai - 26/10/2020 22:52

1. Họ và tên học viên: Trịnh Tấn Quân

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 15/6/1981

4. Nơi sinh: xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

5. Quyết định công nhận học viên: Quyết định 3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 4/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Báo chí Tiền Giang với vấn đề xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn.

8. Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 8320101.01 (UD)

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Dững - Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã bước đầu hình thành được khung lý thuyết báo chí Tiền Giang với vấn đề xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn; trong đó nhấn mạnh vai trò tuyên truyền công tác xây dựng đảng ở nông thôn với địa bàn Tiền Giang; khảo sát đánh giá được thực trạng và đề xuất được những giải pháp thực tế, khả thi, có ý nghĩa thực tiễn tốt với dịa phương trong bối cảnh hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)

Kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng tốt cho công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn tỉnh Tiền Giang; phù hợp với vị trí công tác của học viên Trịnh Tấn Quân hiện nay.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Vấn đề của luận văn có thể được nâng cấp nghiên cứu trên phạm vi Đồng bằng sông Cửu Long, như “Báo chí Miền Tây Nam bộ với vấn đề xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở nông thông trên địa bàn Miền Tây Nam bộ”.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

Học viên Trịnh Tấn Quân đã có bài báo khoa học công bố trên Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông, số tháng 10/2020.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name of the practitioner: Trinh Tan Quan

2. Gender: Male

3. Date of birth: June 15, 1981

4. Place of birth: Tam Binh commune, Cai Lay district, Tien Giang province.

5. Student recognition decision: Decision 3617/2018 / QD-XHNV, dated December 4, 2018 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in the training process:

(specify changed forms and corresponding time)

7. Title of dissertation topic: Tien Giang press with the issue of building party grassroots organization in rural areas.

8. Major: Journalism; Code: 8320101-01-01-UD

9. Scientific instructors: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Dung - Director of the Institute of Information Technology and Communication Application.

10. Summary of the results of the thesis:

The thesis has initially formed a theoretical framework of Tien Giang newspaper with the issue of building the grassroots party organization in the countryside; in which emphasizes the role of propaganda about party building in rural areas with Tien Giang province; survey and assess the current situation and propose practical, feasible and practical solutions with good practice to each other in the current context.

11. Practical applicability in practice: (if any)

The research results have good applicability to building party grassroots organizations in rural Tien Giang province; suitable with the working position of practitioner Trinh Tan Quan today.

12. Further research directions:

The issue of the thesis can be upgraded and researched on the scope of the Mekong Delta, such as "South West Press with the issue of building Party grassroots organizations in rural areas in the South West region" .

13. Published works related to the thesis:

Practitioner Trinh Tan Quan has a scientific article published in the Journal of Political Theory and Media, October 2020 issue.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây