TTLV: Vấn đề phát triển nội dung số của Đài Phát thanh và truyền hình Vĩnh Long (Khảo sát tháng 6/2018 đến tháng 6/2019)

Thứ hai - 26/10/2020 22:53

1. Họ và tên học viên: Phan Thị Hải Đăng                     2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 14/12/1986

4. Nơi sinh: Phường 3, Thành phố Vĩnh Long

5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề phát triển nội dung số của Đài Phát thanh và truyền hình Vĩnh Long (Khảo sát tháng 6/2018 đến tháng 6/2019)

8. Chuyên ngành: Báo chí học  ; Mã số: 8320101.01 (UD)

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Trần Bảo Khánh

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn được trình bày trong 3 chương :

- Chương 1: Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về phát triển nội dung số

- Chương 2: Thực trạng phát triển nội dung số của Đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Long

- Chương 3: Các giải pháp phát triển nội dung số

Qua đó làm rõ được:

- Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài như khái niệm truyền hình, phát thanh, nội dung số, công nghiệp nội dung số để từ đó giới thiệu tổng quan về các nền tảng số mà THVL tham gia phân phối nội dung, tạo thành các kênh truyền thông số của mình.

- Vai trò của việc phát triển nội dung số trong tình hình cạnh tranh gay gắt hiện nay

- Nêu lên một số hạn chế, bất cập trong xây dựng kết cấu nội dung, về yêu cầu nội dung chuyên biệt cho các hạ tầng số hay về vấn đề bản quyền trên internet

- Đề xuất những nhóm giải pháp chính dựa trên 3 yếu tố: chính sách, con người và trang thiết bị kỹ thuật nhằm thoả mãn nhu cầu đa dạng của công chúng khán giả.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Các giải pháp nêu ra dựa trên nghiên cứu tình hình thực tiễn tại đơn vị công tác và có thể ứng dụng trong công việc

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Phan Thi Hai Dang                     2. Sex: Female

3. Date of birth: 14/12/1986                              4. Place of  birth: Vinh Long

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV  Dated 04/12/2018

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: The Issue of Digital Content Development of Vinh Long Radio and Television Station (Survey from June 2018 to June 2019)

8. Major: Journalism                                            9. Code: 8320101-01-UD

10. Supervisors: PhD Tran Bao Khanh

11. Summary of the findings of the thesis:                      

The thesis is devided into three chapters:

- Chapter 1: Overview of Digital Content Development

-Chapter 2: Reality of Digital Content Development of Vinh Long Television and Radio Station

- Chapter 3: Prompted solutions to develop Digital content

To make it clear:

- Some basic concepts related to the thesis such as the concepts of television, radio, digital content, digital content industry. From that, thesis introduces an overview of the digital platforms that THVL participates in content distribution

- The role of digital content development

- Raise some limitations, inadequacies in the construction of content structures, on the requirements for specialized content for digital infrastructure or on copyright issues on the internet

- Proposing main groups of solutions based on 3 factors: policies, people and technical equipments to meet the diverse needs of the general public.

12. Practical applicability, if any: Can be applied at work

13. Further research directions, if any: None

14. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây