TTLV: học viên: NGUYỄN VĂN THỊNH

Thứ hai - 26/10/2020 23:06

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN VĂN THỊNH

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 04/04/1989

4. Nơi sinh: xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Báo in với vấn đề biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long (Khảo sát Báo Vĩnh Long, Báo Cần Thơ và Báo Đồng Khởi 2015 – 2019).

8. Chuyên ngành: Báo chí học                               Mã số: 8320101-01-UD

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN LINH KHIẾU

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã phát thảo được cái nhìn bao quát về vấn đề biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Đồng thời, chỉ ra được vai trò của báo in cũng như những ưu điểm và hạn chế loại hình báo chí trong việc truyền thông về biến đổi khí hậu.

Cụ thể, luận văn đã làm rõ các cơ sở lý luận về vai trò của báo in đối với vấn đề biến đổi khí hậu, sự cần thiết phát huy vai trò của báo in đối với vấn đề biến đổi khí hậu và một số nội dung cơ bản của biến đổi khí hậu mà báo in cần quan tâm tuyên truyền. Song song đó, nêu rõ thực trạng vai trò của Báo Vĩnh Long, Báo Cần Thơ, Báo Đồng Khởi với vấn đề biến đổi khí hậu, cùng những phản hồi của công chúng và các chuyên gia về vai trò của báo in với vấn đề biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long trong phạm vi thời gian khảo sát.

Luận văn đã đưa ra được những đánh giá hết sức cụ thể về vai trò của báo in trong việc thông tin các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, những mặc tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm từ thực tiễn vai trò của báo in đối với vấn đề biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là cơ sở để tác giả đưa ra các giải pháp và khuyến nghị để nâng cao hơn nữa vai trò của báo in đối với vấn đề biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới. Cụ thể là, cần nêu cao vai trò của báo in trong truyền thông về biến đổi khí hậu, hình thành dự án truyền thông về biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực về biến đổi khí hậu, chú trọng tính tương tác với bạn đọc và công chúng.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

          Từ những kết quả nghiên cứu vừa nêu, luận văn góp phần nâng cao vai trò, vị trí của báo in đối với việc truyền thông về biến đổi khí hậu nói chung và các tờ báo in trong phạm vi khảo sát nói riêng.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

          Từ thực tiễn đặt ra với báo in, hướng nghiên cứu tiếp theo của luận văn sẽ tập trung sâu hơn về những thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra đối với báo in trong tương lai. Từ đó, đưa ra những giải pháp cụ thể, phù hợp điều kiện, tình hình thực tế nhằm nâng cao hơn vai trò của báo in đối với vấn đề biến đổi khí hậu.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : NGUYEN VAN THINH                           2. Sex: Male

3. Date of birth: 04/04/1989                                    4. Place of  birth: Vĩnh Long province

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV Dated: December 04, 2018 of the Head of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Newspaper printed on the issue of climate change in the Mekong Delta (Survey of Vinh Long Newspaper, Can Tho Newspaper and Dong Khoi Newspaper 2015 - 2019)

8. Major: Journalism                                                             Code: 8320101-01-UD

9. Supervisors: Assoc. Prof. Ph.D NGUYEN LINH KHIEU

10. Summary of the findings of the thesis: The dissertation has outlined an overview of climate change issues in the current Mekong Delta. At the same time, point out the role of the press as well as the advantages and limitations of the media in climate change communication.

Specifically, the dissertation clarifies the theoretical bases on the role of the print media in the climate change issue, the need to promote the role of the print media to the climate change issue and some internal issues. basic contents of climate change that print media should pay attention to. At the same time, clearly stating the status of the role of Vinh Long Newspaper, Can Tho Newspaper, Dong Khoi Newspaper with the climate change issue, and the feedbacks of the public and experts on the role of the print media to the issue. climate change in the Mekong Delta within the survey period.

The thesis has given very specific assessments on the role of the printing press in informing climate change issues, shortcomings, limitations, lessons learned from practical roles. The role of the print media on the climate change issue in the Mekong Delta. This is also the basis for the author to propose solutions and recommendations to further enhance the role of print media in the climate change problem in the Mekong Delta in the coming time. Specifically, it is necessary to highlight the role of print media in climate change communication, form climate change communication project, train human resources on climate change, and focus on interactivity with readers and the public.

11. Practical applicability, if any:

From the research results mentioned above, the thesis contributes to enhancing the role and position of the printing press for the communication on climate change in general and the printed newspapers in the survey scope in particular.

12. Further research directions, if any:

From the reality posed to the printed press, the next research direction of the thesis will focus more deeply on the advantages, difficulties and challenges posed for the future printing press. Since then, giving specific solutions, suitable to the actual conditions and situation, in order to further enhance the role of the printing press in the climate change problem.

13. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây