TTLV: Họ và tên học viên : PHẠM HOÀNG THY   

Thứ hai - 26/10/2020 23:10

1. Họ và tên học viên : PHẠM HOÀNG THY                   2. Giới tính : Nữ

3. Ngày sinh : Ngày 21 tháng 9 năm 1978.

4. Nơi sinh : Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

5. Quyết định công nhận học viên số : 4428 / QĐ - XHNV Ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo : 

7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề xây dựng Đảng trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh & Truyền hình địa phương.

8. Chuyên ngành : Báo chí học định hướng ứng dụng ; Mã số: 8320101.01 (UD).

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học : TS. Nguyễn Tri Thức. Tạp chí Cộng sản.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn :

            Luận văn nghiên cứu thực trạng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các kênh truyền hình thuộc các Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương (khảo sát ở 3 Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Trà Vinh và thành phố Cần Thơ). Luận văn khái quát nội dung, hình thức thể hiện về xây dựng Đảng trên các kênh truyền hình này, dựa trên cơ sở khảo sát về số lượng, thể loại, cách trình bày tác phẩm, lấy ý kiến của lãnh đạo các Đài về tổ chức thực hiện tuyên truyền xây dựng Đảng trên kênh truyền hình địa phương, khảo sát ý kiến, sở thích, thói công chúng ở các địa phương Vĩnh Long, Trà Vinh, thành phố Cần Thơ về tiếp cận thông tin xây dựng Đảng trên các kênh truyền hình này.

            Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên kênh truyền hình thuộc các Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương khu vực Tây Nam bộ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và sở thích, thói quen tiếp nhận thông tin của khán giả đối với tác phẩm Truyền hình về nội dung này.

            Kết quả nghiên cứu của luận văn là cơ sở để nhà báo điều chỉnh cách thể hiện tác phẩm báo chí truyền hình về xây dựng Đảng theo hướng gần gũi, phát huy tốt lợi thế của báo chí truyền hình. Đồng thời, là cơ sở để các Đài Phát thanh và Truyền hình khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tham khảo, có giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về Xây dựng Đảng trên các kênh truyền hình địa phương. Và đây cũng là tài liệu tham khảo cho sinh viên, cho những cơ sở đào tạo báo chí, những người quan tâm đến đề tài.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Có thể vận dụng trong quá trình tổ chức thực tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các kênh truyền hình địa phương khu vực Tây Nam Bộ.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

1. Full name : PHAM HOÀNG THY                             2. Sex : Female

3. Date of birth : 9 / 21 /1978                        4. Place of  birth: Vinh Long City, Vinh Long Town.

5. Admission decision number: 4428 / QĐ - XHNV. Dated : Nov 27 th,  2019 from principal of  university of social sciences humanities , Ha Noi national university.

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: The issue of Party building on Televisin stations of Local Radio & Televisin Broadscasting.

 8. Major: Journalism                                 9. Code: 8320101.01 (UD).

10. Supervisors: The thesis researches on the current status of building Party propaganda on television channels of local Radio and Television stations (surveyed at 3 Radio and Television stations Vinh Long, Tra Vinh and Can Tho city). The thesis outlines the content and forms of building Party  on these television channels, based on surveys on the number, genre, presentation of works, and collecting opinions of the leaders of the stations about organizing building Party propaganda on local television channels, surveying opinions, interests and habits of the public in Vinh Long, Tra Vinh and Can Tho cities on access to information on Party building these TV channels.

               The thesis proposes a number of solutions to innovate and improve the quality of propaganda about building Party on TV channels of the local Radio and Television stations of the Southwest region, meeting the needs  and interests better, the audience's habit of receiving information about this TV work on this content.

               The thesis’ results are the basis for journalists to adjust the way of presenting TV-journalism works on building Party in the direction of closeness, bringing into play the advantages of television journalism. At the same time, it is the basis for Radio and Television in the Mekong Delta region to consult and have appropriate solutions to improve the quality and effectiveness of propaganda on Building Party on local television channels. And this is also a reference for students, for journalism training institutions, who are interested in the topic.

11. Summary of the findings of the thesis: It can be applied in the process of organizing propaganda about building Party on local television channels in the Southwest region.

12. Practical applicability, if any:

13. Further research directions, if any:

14. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây