TTLV: Hoạt động kinh tế hộ gia đình dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang (nghiên cứu trường hợp xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa)

Thứ hai - 26/10/2020 23:59

1. Họ và tên học viên: TRẦN VĂN BÌNH

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 27/11/1986

4. Nơi sinh: xã Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang

5. Quyết định công nhận học viên cao học số: 1543/QĐ-XHNV ngày 01/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Kéo dài thời gian học tập 06 tháng, từ ngày 28/6/2020

7. Tên đề tài luận văn: Hoạt động kinh tế hộ gia đình dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang (nghiên cứu trường hợp xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa).

8. Chuyên ngành:  Xã hội học;   Mã số: 8310301.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Mai Linh, Khoa Xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Đề tài nghiên cứu với mục đích làm sáng rõ thực trạng hoạt động kinh tế hộ gia đình dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang (nghiên cứu trường hợp xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa). Trên cơ sở đó, đề xuất một vài biện pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế hộ nhằm cải thiện đời sống của hộ gia đình dân tộc thiểu số tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang nói chung và 02 xã thuộc đề tài nghiên cứu nói riêng.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Đề cập tới thực trạng hoạt động kinh tế hộ gia đình dân tộc thiểu số tại địa bàn nghiên cứu, luận văn có ý nghĩa đưa ra cái nhìn tổng thể về mức sống và tình hình sản xuất, kinh doanh của các hộ gia đình DTTS tại xã Phú Thịnh (huyện Yên Sơn), xã Phúc Thịnh (huyện Chiếm Hóa) tỉnh Tuyên Quang. Thông qua bức tranh hiện tại của kinh tế hộ tại địa bàn nghiên cứu, luận văn có thể đưa ra các kiến nghị, đề xuất nhằm phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình DTTS một cách ổn định và bền vững hơn.  

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho các cá nhân, tổ chức, quan tâm khi nghiên cứu về hoạt động kinh tế hộ gia đình dân tộc thiểu số hiện nay.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:  Không


MASTER’S THESIS INFORMATION                         

1. Full name: TRAN VAN BINH                  2. Gender: Male

3. Date of birth: 27/11/1986 

4. Place of  birth: Son Nam, Son Duong, Tuyen Quang

5. Admission decision number: 1543/QĐ-XHNV.  Dated: 01/6/2018 of the University of Social Siencies and Humanities, Vietnam National University Hanoi.

6. Changes in academic process: 6 months extended from 28/6/2020

7. Official thesis title: Ethnic minority household economic activities in Tuyen Quang province (case study Phu Thinh commune, Yen Son district, Phuc Thinh commune, Chiem Hoa district).

8. Major: Social work                               

9. Code: 8310301.01

10. Supervisors: A.Doctor. Mai Linh Faculty of Sociology, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

11. Abstract: The research project aims to clarify the economic situation of ethnic minority households in Tuyen Quang province (a case study in Phu Thinh commune, Yen Son district, Phuc Thinh commune, Chiem Hoa district). On that basis, proposing a few measures to promote household economic development to improve the lives of ethnic minority households in Tuyen Quang province in general and 02 communes in particular research topic.

12. Practical applicability, if any: Referring to the status of economic activities of ethnic minority households in the study area, the thesis has a meaningful overview of the living standards and production and business situation of ethnic minority households. in Phu Thinh commune (Yen Son district), Phuc Thinh commune (Kiem Hoa district), Tuyen Quang province. Through the current picture of the household economy in the study area, the dissertation can provide recommendations and proposals to develop the economic model of ethnic minority households in a more stable and sustainable manner.

13. Further research directions, if any: The research results of the topic can be used as a reference for individuals and organizations interested in studying the current economic activities of ethnic minority households.

14. Thesis-related publications: No.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây