TTLV: Tin quốc tế trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long

Thứ hai - 26/10/2020 22:53

1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Thu Thủy             2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 10/11/1975

4. Nơi sinh: Vĩnh Long

5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV, Ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Tin quốc tế trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long

8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng ; Mã số: 8320101-01-UD

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Văn Hường, Trưởng Ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Qua 3 chương với các lý thuyết báo chí – truyền thông có liên quan đến quy trình sản xuất Tin quốc tế tại Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, luận văn đã làm rõ được:

- Vai trò của Tin quốc tế tại địa phương

- Khảo sát, đánh giá thực trạng khai thác và sản xuất Tin quốc tế tại Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long

- Đặt ra những vấn đề mà đơn vị đang gặp phải trong quá trình khai thác và sản xuất Tin quốc tế, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng Tin quốc tế phát trên sóng Truyền hình Vĩnh Long, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cạnh tranh thông tin gay gắt như hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn chỉ ra những khó khăn, thách thức cũng như cơ hội phát triển của mảng Tin quốc tế tại đơn vị. Từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng Tin quốc tế.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không có

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Pham Thi Thu Thuy                             2. Sex: female

3. Date of birth: November 10th, 1975                        4. Place of  birth: Vinh Long

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV Dated 4 December 2018

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: World News broadcasting on television of Vinh Long Radio and Television Station

8. Major: Journalism                                       9. Code: 8320101-01-UD

10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Dinh Van Huong, Head of Politics and Student Affairs Department, University of Social Science and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

11. Summary of the findings of the thesis:

         Through 3 chapters with journalism and communication theories relating to the World News production process at Vinh Long Radio and Television Station, the thesis clarifies:

         - The role of world news at local and area

         - Surveying and evaluating the current situation of exploitation and production of World News at Vinh Long Radio and Television Station

          - Giving out the issues that the unit is facing in the process of exploiting and producing World News, thereby proposing solutions to further improve the quality of World News of Vinh Long Television, meeting increasing demands of the public in the period of international integration and fierce information competition.

12. Practical applicability, if any:

           The thesis points out the difficulties, challenges as well as development opportunities of the World News at the unit. Since then the author will propose solutions to improve the quality of World News.

13. Further research directions, if any: No

14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây