TTLV: Xây dựng Thư viện số bằng phần mềm nguồn mở tại Liên chi hội thư viện Đại học Khu vực phía Bắc

Thứ sáu - 21/05/2021 05:20
1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Thu Trang
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 09/8/1990
4. Nơi sinh: Hà Nam
5. Quyết định công nhận học viên số 3014/2019/QĐ-XHNV ngày 30/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Xây dựng Thư viện số bằng phần mềm nguồn mở tại Liên chi hội thư viện Đại học Khu vực phía Bắc
8. Chuyên ngành: Khoa học Thông tin - Thư viện;                    
9. Mã số: 8320201.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Huy Chương
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng xây dựng Thư viện số bằng phần mềm mã nguồn mở tại Liên chi hội thư viện Đại học Khu vực phía Bắc. Từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế của các phần mềm mở. Đồng thời, đề xuất những giải pháp có tính khả thi cho việc nâng cao ứng dụng các phần mềm mở tại Liên chi hội thư viện Đại học Khu vực phía Bắc
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể ứng dụng tại Liên chi hội thư viện Đại học Khu vực phía Bắc. Ngoài ra, các nội dung nghiên cứu mà tác giả thực hiện trong luận văn cũng là căn cứ, gợi ý góp phần nâng cao công tác phát triển mã nguồn mở cho các thư viện thành viên .
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
INFORMATION OF MASTER’S THESIS    

1. Name: Pham Thi Thu Trang                                  2. Sex: Female
3. Date of birth: 09/8/1990                                        4. Place of birth: Ha Nam
5. Admission decision number: 3014/2019/QĐ-XHNV Dated July 30, 2019 by the Rector of University of Social Sciences and Humanity, Ha Noi National University.
6. Changes in academic process:
7. Official thesis title: Building a Digital Library using open source software at the Northern Regional University Library Association
8. Major: Information – Library Science;                       9. Code: 8320201.01
10. Supervisor: Dr. Nguyen Huy Chuong
11. Summary of the findings of the thesis:
The thesis focuses on researching the actual situation of building a digital library using open source software at the Northern Regional University Library Association. From there, make comments, evaluate and find out the causes of limitations of open software. At the same time, propose possible solutions for improving the application of open software at the Northern Regional University Library Association.
12. Practical applicability in practice.
The research results of the thesis can be applied at the Northern Regional University Library Association. In addition, the research content that the author has done in the thesis is also the basis and suggestion to contribute to improving the development of open source code for member libraries.
13. Follow-up studies
14. Published works related to the thesis

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây