TTLV: Đánh giá chất lượng hoạt động phục vụ người dùng tin tại Thư viện Quân đội

Chủ nhật - 16/07/2023 22:13
1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Thu Giang                         2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 13/9/1987
4. Nơi sinh: Khả Phong – Kim Bảng – Hà Nam.
5. Quyết định công nhận học viên số: 1811/2021/QĐ-XHNV Ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: “Đánh giá chất lượng hoạt động phục vụ người dùng tin tại Thư viện Quân đội”
8. Chuyên ngành: Khoa học Thông tin – Thư viện; Mã số: 8320201.01 (UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sỹ Chu Ngọc Lâm, Thư viện Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn “Đánh giá chất lượng hoạt động phục vụ người dùng tin tại Thư viện Quân đội” được chia làm 03 chương. Chương 1 chỉ ra cơ sở ý luận và thực tiễn về đánh giá chất lượng hoạt động phục vụ người dùng tin tại Thư viện Quân đội. Chương 2 tập trung phân tích thực trạng hoạt động phục vụ người dùng tin tại Thư viện Quân đội trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022. Chương 3 đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ người dùng tin tại Thư viện Quân đội. Luận văn có tính cấp thiết và ý nghĩa khoa học, thực tiễn cao, góp phần làm phong phú thêm nguồn tài liệu tham khảo về vấn đề nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ người dùng tin tại Thư viện Quân đội nói riêng và các thư viện trong toàn quân nói chung.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
            Thứ nhất: Dựa trên các kết quả nghiên cứu, đánh giá tại luận văn, Thư viện Quân đội có thể làm căn cứ để xây dựng và hoàn thiện công tác phục vụ người dùng tin tại Thư viện và có những định hướng và chỉ đạo phù hợp, sát với thực tiễn đơn vị đối với hoạt động phục vụ người dùng tin trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới.
            Thứ hai: Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo để các thư viện trong toàn quân đánh giá lại thực trạng công tác phục vụ người dùng tin trong thời gian qua, từ đó có kế hoạch nâng cao chất lượng công tác phục vụ người dùng tin tại các thư viện đơn vị trong thời gian tới.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
                                 
                                
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Full name : Pham Thi Thu Giang      2. Sex: Female
3. Date of birth: 13/09/1987                  4. Place of  birth: Kha Phong – Kim Bang – Ha Nam
5. Admission decision number: 1811/2021/QĐ-XHNV  Dated 08/9/2021 the Headmasters of the University of Social Sciences and Humanities, Ha Noi National University.
6. Changes in academic process:
7. Official thesis title: Assessment of service quality for information users at the Military library
8. Major: Information – Library Science        9. Code: 8320201.01 (UD)
10. Supervisors: Ph.D. Chu Ngoc Lam, Hanoi Library
11. Summary of the findings of the thesis:
         The thesis “Assessment of service quality for information users at the Military library” is divided into three chapter. Chapter 1 establishes the theoretical and practical foundations for evaluating the quality of infomation services for users at the Military library. Chapter 2 focuses on analyzing the current state of infomation services for users at the Military library from 2018 to 2022. Chapter 3 presents solutions to enhance the quality of infomation services for users at the Military Library. The thesis is of crucial importance and holds high scientific and practical significance. It contributes to enriching the available reference materials on improving the quality of infomation services for users at the Military Library, as well as for libraries throughout the military in general.
12. Practical applicability, if any:
         Firstly, based on the research results and evaluations in the thesis, the Military Library can serve as a basis for developing and improving information services for users at the library. It can provide appropriate guidance and directions that are closely aligned with the unit's current and future needs in serving users' information needs.
         Secondly, the thesis can be used as a reference document for libraries across the military to assess the current state of information services for users during the past period. This assessment can then be utilized to develop plans for enhancing the quality of information services at individual library units in the future.
13. Further research directions, if any:
14. Thesis-related publications:
 (List them in chronological order)

 

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây