TTLV: Quản trị tổ chức sản xuất ấn phẩm báo in của Báo Tuổi trẻ Thủ đô và Lao động Thủ đô

Thứ sáu - 14/07/2023 08:52
1. Họ và tên học viên: TRẦN THỊ THẮM                             2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 09/12/1983
4. Nơi sinh: Tỉnh Thanh Hóa
5. Quyết định công nhận học viên số: 2948/QĐ-XHNV, Ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Quản trị tổ chức sản xuất ấn phẩm báo in của Báo Tuổi trẻ Thủ đô và Lao động Thủ đô
8. Chuyên ngành: Quản trị báo chí truyền thông;  Mã số: Thí điểm
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Dững
(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn đã thực hiện việc nghiên cứu trên cơ sở hệ thống hóa lý luận liên quan đề tài, bước đầu hình thành khung lý thuyết cho vấn đề quản trị tổ chức sản xuất ấn phẩm báo in.
Khảo sát thực trạng, đánh giá thực tế, qua đó phân tích việc quản trị tổ chức sản xuất ấn phẩm báo in của báo Tuổi trẻ Thủ đô và Lao động Thủ đô để nhìn thấy những vấn đề đang đặt ra, nêu lên những thành công và hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản trị tổ chức sản xuất ấn phẩm báo in của Báo Tuổi trẻ Thủ đô và Lao động Thủ đô trong môi trường truyền thông số, phù hợp với xu hướng báo chí hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Nâng cao chất lượng quản trị tổ chức sản xuất ấn phẩm báo in của Báo Lao động Thủ đô
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Kế thừa những vấn đề đã tìm hiểu, nghiên cứu thông qua kết quả khảo sát phân tích, đánh giá thực trạng quản trị tổ chức sản xuất ấn phẩm báo in của Báo Tuổi trẻ Thủ đô và Lao động Thủ đô, từ đó tiếp tục có hướng nghiên cứu sâu hơn trong việc bước đầu nhận diện mô hình quản trị tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí trong môi trường truyền thông số.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)


 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name : TRAN THI THAM                               2. Sex: Female
3. Date of birth: 09/12/1983                                         4. Place of  birth: Thanh Hoa Province
5. Admission decision number: 2948/QĐ-XHNV         Dated 28/12/2021
6. Changes in academic process: .............................................................................................
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: Managing the production organization of print publications of the Capital Youth Newspaper and the Capital Labor Newspaper
8. Major: Media Management                                          9. Code: Pilot
10. Supervisors: Assoc Prof. Dr. Nguyen Van Dung
(Full name, academic title and degree)
11. Summary of the findings of the thesis:
(Summarize them with stress on the new findings, if any)
This paper is conducted based on theoretical systematization in accordance with the topic, which creates the theoretical framework for managing the production organization of print publications.
Through the examination of the current situation and practical assessment, the research analyzes the management of the production organization of print publications at the Capital Youth Newspaper and the Capital Labor Newspaper. This reveals prevailing issues and emphasizes successes and limitations, based on which several solutions are proposed with a view to completing and enhancing quality of managing the production organization of print publications at both publishers in the circumstances of digital media. In addition, the solutions are appropriate to modern journalism trends, able to meet the requirements of recent days and the following years.
12. Practical applicability, if any:
Evolving the quality of managing the production organization of print publications at the Capital Labor Newspaper.
13. Further research directions, if any:
After the survey results and the studied issues inheriting, this paper analyzes, assesses the current situation of managing the production organization of print publications at the Capital Youth Newspaper and the Capital Labor Newspaper, consequently, establishes deeper research directions in initially identifying the managing framework of production organization of press products in the digital media circumstances.
14. Thesis-related publications: ...............................................................................................
 (List them in chronological order)

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây