TTLV: Quản trị sản xuất nội dung Podcast trên báo điện tử ở Việt Nam.

Thứ sáu - 30/06/2023 03:45
1. Họ và tên học viên: Mai Xuân Cường.
2. Giới tính: Nam.
3. Ngày sinh: 28/10/1980.
4. Nơi sinh: Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội.
5. Quyết định công nhận học viên số 2948/2021/QĐ-XHNV ngày 28/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.
7. Tên đề tài luận văn: Quản trị sản xuất nội dung Podcast trên báo điện tử ở Việt Nam.
8. Chuyên ngành: Quản trị Báo chí Truyền thông; Mã số: Thí điểm.
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Thị Thu Hằng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn hệ thống hóa lý thuyết và thực tiễn, đi sâu nghiên cứu, khái quát về thực trạng, làm rõ những thành công, hạn chế của quản trị sản xuất nội dung Podcast trên báo điện tử ở Việt Nam.
Kết quả của luận văn góp phần tăng cường nhận thức về sự cần thiết và tầm quan trọng của việc quản trị sản xuất nội dung Podcast trên báo điện tử ở Việt Nam hiện nay, nhất là với những đơn vị vốn quen với cách làm báo truyền thống.
Ngoài ra, luận văn cũng đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này ở các tòa soạn trong bối cảnh chuyển đối số báo chí đang diễn ra mạnh mẽ.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Góp phần cải tiến những hạn chế, nâng cao chất lượng của hoạt động quản trị sản xuất nội dung Podcast ở các báo khảo sát, cũng như báo điện tử ở Việt Nam nói chung. Những giải pháp hướng tới cả chủ thể quản trị (lãnh đạo tòa soạn) lẫn đối tượng hướng tới của quản trị - đội ngũ PV, BTV, nhân viên của báo điện tử - đều nhằm một mục đích chung là nâng cao chất lượng Podcast, phục vụ công chúng tốt hơn.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Chưa.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: Mai Xuan Cuong                              2. Sex: Male
3. Date of birth: 28/10/1980                                   4. Place of  birth: Son Tay, Ha Noi.   
5. Admission decision number: 2948/2021/QĐ-XHNV. Issued on 28/12/2021.
6. Changes in academic process: None.              
7. Thesis title: Podcast content production management on online newspapers in Vietnam.
8. Major: Media Management                                Code: Experiment.
9. Supervisor: Ms. Dinh Thi Thu Hang, Ph.D, Associate professor at Academy of Journalism and Communication.                  
10. Summary of the findings of the thesis:         
The thesis systematizes theories and practices, delves deeply into research, overviews the current situation, and clarifies the successes and limitations of Podcast content production management on online newspapers in Vietnam.
The results of the thesis contribute to increasing awareness of the need and importance of the management of Podcast content production on online newspapers in Vietnam today, especially those which have become used to traditional journalism.
In addition, the thesis also proposes some solutions and recommendations to improve the efficiency of this operation in newsrooms in the context of a strong shift in digital conversion of press.
11. Practical applicability:
Contributing to overcoming some limitations, improving the quality of Podcast content management in surveyed newspapers, as well as in online press in Vietnam. Solutions aimed at both the subject of governance (leaders of the newspapers) and the target audience of management - reporters, editors, employees of the online newspaper - all have a common purpose of improving the quality of Podcast to serve the public better.
12. Further research direction: Not yet.              
13. Thesis-related publications: None.       

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây