TTLV: Quản trị dữ liệu số hóa trên báo điện tử Việt Nam hiện nay.

Thứ sáu - 30/06/2023 04:10
1. Họ và tên học viên: Lê Xuân Mạnh                               2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 19/07/1998
4. Nơi sinh: Hải Dương
5. Quyết định công nhận học viên số: 2948/2021/QĐ-XHNV ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Quản trị dữ liệu số hóa trên báo điện tử Việt Nam hiện nay.
8. Chuyên ngành: Quản trị Báo chí Truyền thông;  Mã số: Thí điểm
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Chí Trung
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn đã thực hiện việc tổng hợp và phân tích một loạt các lý thuyết liên quan đến vấn đề quản trị dữ liệu số hóa trong lĩnh vực báo chí. Luận văn đã tiến hành phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị dữ liệu số hóa trên các trang báo điện tử tại Việt Nam hiện nay, nhằm hiểu rõ hơn về quá trình chuyển đổi số và ảnh hưởng của nó đối với cơ quan báo chí.
Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã xác định và phân tích các yếu tố quan trọng trong quản trị dữ liệu số hóa trên báo chí, bao gồm khía cạnh công nghệ, quy trình, nguồn lực, nhân lực và chính sách. Bằng cách kết hợp các lý thuyết và nghiên cứu thực tiễn, tác giả đã đề xuất một khung lý luận toàn diện về quản trị dữ liệu số hóa trên báo chí tại Việt Nam, nhằm đảm bảo tính hiệu quả và bền vững trong quá trình chuyển đổi số.
Ngoài ra, tác giả cũng đã tiến hành khảo sát và đánh giá thực trạng quản trị dữ liệu số hóa trên hai trang báo điện tử phổ biến là Nhân Dân điện tử và VietnamPlus, VnExpress. Qua đó, tác giả đã xác định các vấn đề đang tồn tại trong hoạt động quản trị dữ liệu số hóa ở Việt Nam, bao gồm thiếu hụt về quy trình, công nghệ, tài chính, thiếu nhân lực chuyên gia trong lĩnh vực này…
Dựa trên phân tích và đánh giá, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị dữ liệu số hóa trên báo chí, phù hợp với từng cơ quan báo chí tại Việt Nam. Các giải pháp này bao gồm cải thiện công nghệ và hạ tầng, đào tạo và tăng cường năng lực cho nhân lực, áp dụng các quy trình quản lý linh hoạt và thiết lập chính sách hỗ trợ phù hợp.
Tổng thể, luận văn đã trình bày một cái nhìn tổng quan về quản trị dữ liệu số hóa trong lĩnh vực báo chí tại Việt Nam. Bằng việc tổng hợp lý thuyết và nghiên cứu thực tế, luận văn đã đề xuất một khung lý luận toàn diện và cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình trạng và các thách thức đang tồn tại trong quá trình chuyển đổi số của các cơ quan báo chí.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Kế thừa những vấn đề đã tìm hiểu, đạt được, đề tài tiếp tục triển khai làm Nghiên cứu sinh.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
       Công bố 01 bài báo Khoa học đăng trên tạp chí Chuyên ngành Người làm báo, có chỉ số số ISSN 0886-7691, với tên bài viết “Nâng cao hoạt động quản trị dữ liệu số trên báo điện tử”, số ra 472 – tháng 06/2023.

    
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name : LE XUAN MANH                         2. Sex: Male
3. Date of birth: 19/07/1998               4. Place of  birth: Hai Duong Province
5. Admission decision number: 2948/2021/QĐ-XHNV Dated 28/12/2021
6. Changes in academic process: .............................................................................................
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: Digital Data Management on Vietnamese Online Newspapers Today
8. Major: Media Management                              9. Code: Pilot
10. Supervisors: Associate Professor Ph.D Bui Chi Trung
(Full name, academic title and degree)
11. Summary of the findings of the thesis:
     The thesis has synthesized and analysed a series of theories related to digital data management in newspapers. The thesis has analysed the theoretical and practical basis of digital data management on online newspapers in Vietnam today, in order to have a deeper understanding of the digital transformation and its impact on press agencies.
      Throughout the research, the author has identified and analysed significant factors in managing digital data in newspapers, including aspects of technology, processes, resources, human resources, and policies. By combining theories and practical studies, the author has proposed a comprehensive theoretical framework for managing digital data in Vietnamese newspapers, which aims to ensure the effectiveness and sustainability of digital transformation.
       In addition, the author has also surveyed and assessed the current situation of digital data management on two popular online newspapers, which are Nhan Dan e-newspaper and VietnamPlus, VnExpress. Thereby, the author has identified existing problems in managing digital data in Vietnam, that are caused by the shortage of processes, technology, finance, and experts in this field.
       Based on analysis and evaluation, the author has proposed several solutions to improve the efficiency of digital data management in newspapers, that are suitable for each press agency in Vietnam. These solutions embrace the improvement of technology and infrastructure, training and strengthening human resources’ capacity, applying flexible management processes, and establishing appropriate support policies.
In conclusion, the thesis has presented an overview of digital data management in Vietnamese newspapers. By synthesizing theories and practical research, the thesis has proposed a comprehensive theoretical framework and provided profound insights into the current situation and challenges in the digital transformation of press agencies.
12. Practical applicability, if any: ...........................................................................................
13. Further research directions, if any: Inheriting the problems that have been researched and detected, the topic is proposed to continue implementing at the Ph.D. level.
14. Thesis-related publications: Published 01 scientific article in the professional journal of Journalism, which index is ISSN 0886-7691, with the title of the article as "Enhance digital data management in online newspapers", issue 472 – June 2023.

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây