TTLV: Truyền thông chính sách, pháp luật về lao động trên báo điện tử của tổ chức Công đoàn.

Thứ năm - 06/07/2023 22:09
1. Họ và tên học viên: Đỗ Ngọc Đạt:                           2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 01/6/1981
4. Nơi sinh: Hòa Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 2948/2021/QĐ-XHNV; Ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 
7. Tên đề tài luận văn: Truyền thông chính sách, pháp luật về lao động trên báo điện tử của tổ chức Công đoàn.
8. Chuyên ngành: Quản trị báo chí truyền thông;          Mã số: Thí điểm
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Minh Tuấn - Giảng viên khoa Báo chí - Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Truyền thông chính sách, pháp luật về lao động trên báo chí Công đoàn nói chung và báo điện tử của tổ chức Công đoàn nói riêng không phải là vấn đề mới, nhưng nó giữ vai trò quan trọng, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi tổ chức Công đoàn đang phải đối diện với nhiều thách thức.
Trước sự bức thiết đó, các báo điện tử của tổ chức Công đoàn đã cập nhật liên tục, kịp thời, chính xác các chính sách, pháp luật về lao động đến với công chúng và người lao động. Đặc biệt, với thế mạnh báo điện tử là truyền thông không giới hạn, không có khoảng cách về địa lý, các chính sách, pháp luật về lao động đã được truyền thông nhanh chóng và lan tỏa rộng khắp, hiệu quả.
Cùng đó, với việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất tin, bài chính sách, các nội dung truyền thông chính sách được thực hiện đa dạng và phong phú hơn. Đặc biệt, báo chí cũng đã phản ánh kịp thời những ưu điểm, hạn chế của người lao động trong quá trình tiếp cận thông tin chính sách, pháp luật về lao động. Báo điện tử Lao động và báo điện tử Lao động Thủ đô, với vai trò là cơ quan ngôn luận của tổ chức Công đoàn, lượng độc giả riêng đã truyền thông kịp thời các chính sách, pháp luật về lao động đến với người lao động và đạt hiệu quả truyền thông cao, đảm bảo tính khách quan, ngắn gọn, dễ hiểu.
Tuy nhiên, hiện nay chất lượng truyền thông chính sách, pháp luật về lao động chưa cao, thiếu sự đầu tư chuyên môn, thiếu tính sáng tạo. Nội dung thông tin truyền thông chính sách thường giống nhau do cùng nguồn tin, do đó, mang nặng tính văn bản, khô cứng, thiếu hơi thở cuộc sống. Trong khi đó, việc ứng dụng thể loại báo chí mới trong hoạt động truyền thông chính sách, pháp luật về lao động như: Longform, e-magazine, infographic, truyền hình tương tác, giao lưu trực tuyến... còn thiếu. Ngoài ra, các báo điện tử của tổ chức Công đoàn cũng chưa đẩy mạnh việc ứng dụng các nền tảng mạng xã hội vào công tác truyền thông, do đó thiếu sự lan tỏa, nhất trong trong thời đại bùng nổ thông tin trên mạng xã hội như hiện nay.
Do đó, để nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông chính sách, pháp luật về lao động, các báo điện tử của tổ chức Công đoàn cần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà báo, phóng viên chuyên trách mảng truyền thông chính sách. Tăng cường sự lãnh đạo, kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan quản lý báo chí với công tác truyền thông chính sách, pháp luật về lao động. Đồng thời, các cơ quan quản lý Nhà nước cần có cơ chế cung cấp thông tin kịp thời, định kỳ cho phóng viên để kịp thời phản ánh thông tin. Ngoài ra, các cơ quan quản lý Nhà nước cũng cần có cơ chế đặt hàng đối với các cơ quan báo chí, nhằm thúc đẩy và tạo tiềm lực kinh tế để cơ quan báo chí đầu tư, xây dựng kế hoạch truyền thông chính sách, pháp luật về lao động đạt hiệu quả tối ưu nhất, đáp ứng nhu cầu thông tin người lao động trong tình hình mới.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Nâng cao công tác quản lý, giám sát hoạt động truyền thông chính sách, pháp luật về lao động. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên viết mảng chính sách, pháp luật về lao động.
Tăng cường các hoạt động truyền thông chính sách, pháp luật về lao động qua các nền tảng mạng xã hội.
Xây dựng tòa soạn hội tụ để sử dụng tối đa sự tương tác, hỗ trợ và phát huy thế mạnh của các phóng viên, biên tập viên trong việc ứng dụng các thể loại báo chí mới trong công tác truyền thông chính sách.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Nghiên cứu về ứng dụng các thể loại báo chí mới trong hoạt động truyền thông chính sách, pháp luật về lao động.
Hoạt động truyền thông chính sách, pháp luật về lao động qua các nền tảng mạng xã hội.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 
Đề tài: Truyền thông chính sách, pháp luật về lao động trên báo điện tử (Đăng trên Tạp chí Người Làm Báo số 473 - Tháng 7/2023).
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Do Ngoc Dat                                   2. Sex: Male
3. Date of birth: 01/06/1981                                            
4. Place of birth: Hoa Binh
5. Admission decision number: 2948/2021/QĐ-XHNV; Dated 28th December, 2021 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi. 
6. Changes in academic process:              
7. Official thesis title: Propagate policies and laws on labor on electronic newspaper of Union organization
8. Major: Media management;       9. Code: Pilot          
10. Supervisors: Dr. Nguyen Minh Tuan - Lecturer at Faculty of Journalism - Military University of Culture and Arts.                 
11. Summary of the findings of the thesis:         
Communicating policies and laws on labor in the Union press in general, and in particular in the Union organization’s electronic press is not completely a new issue. However, it plays a crucial role, especially these days when the Union organization is facing many challenges.
Given this situation, the Union organization's electronic newspapers have continuously, promptly and accurately updated policies and laws on labor to the public and employees. Especially, with the strength of e-newspapers being unlimited communication, without geographical barriers, policies and laws on labor have been communicated quickly, thus spread widely and effectively.
At the same time, with the application of science and technology to news production, policy articles, policy communication contents are getting more diverse. To a great degree, the press also promptly reflected the advantages and limitations of employees in the process of accessing information on policies and laws on labor. The Labor Online Newspaper and the Capital Labor Online Newspaper, as the mouthpieces of the Union organization, with their own readership, has timely communicated policies and laws on labor to employees and achieved effective communication, ensuring objectivity, brevity, and simplicity.
Nevertheless, at present, the quality of communication on labor policies and laws is yet sufficient, lacking not only professional investment but also creativity. The content of policy communication is often the same due to the similar source of information. Also, it could be tedious and lacking the breath of life. Meanwhile, the application of new journalism genres in the communication of labor policies and laws such as Longform, e-magazine, infographic, interactive television, online discussion, etc. is still limited. In addition, the electronic newspapers of the Union organization have not promoted the application of social networking platforms in communication work, thus lacking the ability to spread widely, particularly in the era of information explosion on social networks as it is nowadays.
Therefore, in order to improve the quality of communication activities on labor policies and laws, the Union organization's electronic newspapers need to improve the quality of journalists and reporters in charge of policy communication. It is necessary to strengthen the leadership, inspection and control of state management departments, press management agencies with the communication of labor policies and laws. Furthermore, state management departments need to have their own mechanism to provide timely and periodical information to reporters to promptly report any information. Finally, they also need to have an order mechanism for press agencies in order to promote and create economic potential for press agencies to invest and develop policy communication plans efficiently, meeting the needs of information of employees in the new situation.
12. Practical applicability:
Improving the management and supervision of communication activities on labor policies and laws. Promoting training and higher education to improve the professional skills of journalists and editors in writing policies and laws on labor.
Strengthening communication activities on labor policies and laws through social networking platforms.
Building a converged editorial department to maximize interaction, support and promote the strengths of reporters and editors in the application of new types of journalism in policy communication.
13. Further research directions:    
Research on the application of new types of journalism in the communication of labor policies and laws.
Communicating policies and laws on labor through social networking platforms.
13. Thesis-related publications: 
Topic: Communicating labor policies and laws on electronic newspapers (Published in Journalist Newspaper, No. 473 - July 2023).

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây