TTLV: Đổi mới công tác tư tưởng của quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội hiện nay

Thứ tư - 05/12/2018 02:55

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Hà

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 28/10/1976

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 4295/2016/QĐ-XHNV ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Trường Đại học học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Đổi mới công tác tư tưởng của quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội hiện nay

8. Chuyên ngành: Chính trị học                              Mã số: 60.31.02.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Lại Quốc Khánh, Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn tập trung làm rõ những vấn đề lý luận chung và các khái niệm cơ bản về công tác tư tưởng của Đảng, nội dung về đổi mới công tác tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam và của quận Nam Từ Liêm; đánh giá thực trạng, bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra trong việc đổi mới công tác tư tưởng của Đảng bộ quận; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới công tác tư tưởng của Đảng bộ quận Nam Từ Liêm trong thời kỳ mới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả của luận văn giúp cung cấp các số liệu, tài liệu cho các Tổ chức cơ sở  Đảng  trực thuộc Đảng bộ quận Nam Từ Liêm về thực trạng đổi mới công tác tư tưởng của đảng bộ quận. Luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng của Đảng bộ Quận Nam Từ Liêm trong thời gian tới.

 Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập ở Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận, Ban Tuyên giáo Quận ủy

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

MASTER’S THESIS INFORMATION

  1. Full name: Nguyen Thi Ha
  2. Gender: Female    
  3. Date of birth: 28/10/1976
  4. Place of birth: Hanoi
  5. Designation of trainee’s confirmation No. 4295/QĐ–XHNV  Dated: 16/12/2016 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities.
  6. Changes during the training process: None
  7. Thesis’s name: Reform the ideological work of Nam Tu Liem Party Committee, Hanoi City nowadays
  8. Major: Politics                                   Code:60.31.02.01
  9. Officer of Scientific Guidance: Assoc. Prof. PhD. Lai Quoc Khanh, Tran Nhan Tong Institute, Hanoi National University.
  10. Summary of the results of the thesis:

This thesis focus on clarifying the common theoretical issues and basic concept on the ideological work of the Communist Party of Vietnam, contents on reform of ideological work of Communist Party of Vietnam and Nam Tu Liem District; assessing the situation, lesson learnt and issues of reforming the ideological work of Nam Tu Liem Party Committee, thus proposing solutions to renew the ideological work of Nam Tu Liem Party Committee for the time to come.

    11. Practical applicability:

The result of this thesis will help to provide statistics, data for basic party organizations affiliated to Nam Tu Liem Party Committee about the status of reforming the ideological work of the Party Committee. The thesis proposed some solutions to continue to renew the ideological work of Nam Tu Liem Party Committee for the time to come.

This thesis may be used as a reference source, serving for studying and teaching at the Political training Centre, District-level Propaganda Committee.

   12. Further research directions, if any: None       

   13. Thesis-related publications: None         

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây