TTLV: Hoàn thiện chính sách tài chính cho Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thích ứng với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Thứ tư - 06/05/2020 04:47

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Hậu              

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 11/7/1987

4. Nơi sinh: Hà Nội.

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-XHNV Ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận văn: “Hoàn thiện chính sách tài chính cho Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thích ứng với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.”

8. Chuyên ngành: Khoa học quản lý;

9. Mã số: 60.34.04.12

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Vũ Cao Đàm

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn gồm có 3 Chương

Chương I. Cơ sở lý luận về chính sách tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ

Chương II. Thực trạng chính sách tài chính đối với khoa học và Công nghệ Việt Nam hiện nay.

Chương III. Giải pháp hoàn thiện chính sách tài chính đối với khoa học và công nghệ Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn làm tài liệu tham khảo cho Bộ Tài chính trong việc hình thành giải pháp hỗ trợ nguồn kinh phí về tài chính cho Khoa học và Công nghệ Việt Nam; làm tài liệu cho sinh viên, học viên cao học có liên quan đến chuyên nghành Quản lý Khoa học và Công nghệ.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách tài chính cho Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

                                                        INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Thi Hau

2. Sex: Female

3. Date of birth: 11 July, 1987

4. Place of  birth: Ha Noi

5. Admission decision number: 3379/2017/QĐ-XHNV  Dated 19/12/2017

6. Changes in academic process: none

7. Official thesis title: “Complete financial policies for Vietnam Science and Technology to adapt to the Industrial Revolution 4.0.”

8. Major: Science and Technology Management                       9. Code: 60.34.04.12

10. Supervisors: Associate Professor Vu Cao Dam

11. Summary of the findings of the thesis: the thesis has 3 main chapters.

Chapter I.  Rationale for financial policies in science and technology activities.

Chapter II.  Current situation of financial policies for science and technology in Vietnam today.

Chapter III.  Solutions to complete financial policies for science and technology in Viet Nam in the context of industrial revolution 4.0.

12. Practical applicability:
The dissertation serves as a reference for the Ministry of Finance to formulate solutions to support financial sources for Science and Technology in Viet Nam; document for students and graduate students related to the major of Science and Technology Management.

13. Further research directions:

Continue to study and complete financial policies for Science and Technology in Vietnam.

14. Thesis-related publications: (List them in chronological order)

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây