TTLV: Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết Trần Dần qua Đêm núm sen và Những ngã tư và những cột đèn

Chủ nhật - 03/05/2020 21:24

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Trang Thủy                     2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 18/ 08/ 1993                                     

4. Nơi sinh: Hoa Sơn – Ứng Hòa – Hà Nội                           

5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV ngày: 4/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết Trần Dần qua Đêm núm senNhững ngã tư và những cột đèn

8. Chuyên ngành: Chuyên ngành: Văn học Việt Nam            9. Mã số: 8229030.04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Văn Đức – Khoa Văn học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết Trần Dần qua Đêm núm senNhững ngã tư và Những cột đèn ứng dụng lý thuyết trần thuật học vào làm sáng tỏ những thành công của Trần Dần trên phương diện nghệ thuật. Từ đó, đem đến một cái nhìn toàn cảnh và khái quát về nghệ thuật trần thuật trong hai tiểu thuyết nói riêng và tiểu thuyết Trần Dần nói chung.

Dưới góc nhìn nghệ thuật luận văn chỉ ra chỉ ra sự độc đáo về ngôi kể, điểm nhìn và hình thức kết cấu trần thuật thuật trong hai tiểu thuyết, đánh giá những cách tân mới mẻ của Trần Dần trong việc sáng tạo ngôn ngữ và giọng điệu trần thuật.

Luận văn khẳng định vị trí và vai trò Trần Dần trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Luận văn cung cấp cơ sở lí luận, là ví dụ điển hình cho việc nghiên cứu tiểu thuyết dưới góc nhìn nghệ thuật. Luận văn là tư liệu tham khảo cho sinh viên ngành Văn học và những người yêu thích văn học; gợi mở những hướng nghiên cứu tiếp theo về nghệ thuật trần thuật trong văn học hiện đại.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                              INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Trang Thuy                               2. Sex: Female

3. Date of birth: August 18, 1993

4. Place of birth: Hoa Son - Ung Hoa - Hanoi

5. Student Recognition Decision No. 3617/2018/QD-XHNV dated: December 4, 2018 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: No.

7. Official thesis title: Art of narration in Tran Dan novels through Nocturnal Nights and Intersections and Lampposts

8. Major: Vietnamese Literature                                        9. Code: 8229030.04

10. Supervisors:: Assoc.Prof. Dr. Ha Van Duc - Faculty of Literature - University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

11. Summary of the results of the thesis:

The thesis of Narrative Art in Tran Dan's novels through the night of the lotus and the crossroads and the lampposts applies the theory of narrative theory to clarify Tran Dan's success in terms of art. From there, bring a panoramic and general overview of the narrative art in two novels in particular and novels Tran Dan in general.

From the point of view of the art of the dissertation, it pointed out the originality of narrative, point of view and narrative structure in two novels, assessing Tran Dan's new innovations in language creation and narrative tone.

The thesis confirms the position and role of Tran Dan in the process of modernizing Vietnamese literature.

12. Practical applicability, if any:

The thesis provides theoretical basis, is a typical example for the study of fiction from an artistic perspective. The thesis is a reference for Literature students and literature lovers; suggest further research directions on narrative art in modern literature.

13. Further research directions, if any: no

14. Thesis-related publications: no

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây