TTLV: Quan hệ ngoại giao nhân dân Việt Nam - Liên Bang Nga ( 2000 - 2018)

Chủ nhật - 17/05/2020 21:14

1. Họ và tên học viên: Đặng Minh Hoàng                         2. Giới tính Nam

3. Ngày sinh:14/05/1994

4. Nơi sinh:Hoài Đức – Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số:3379/QĐ-XHNV Ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn:QUAN HỆ NGOẠI GIAO NHÂN DÂN VIỆT NAM - LIÊN BANG NGA (2000 - 2018)

8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế ;          Mã số: 60 31 02 06

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Minh Sơn

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn tập trung làm rõ quan hệ ngoại giao nhân dân Việt Nam Liên bang Nga giai đoan 2000 – 2018. Từ đó luận văn sẽ rút ra được những thành quả mà hai nước đã đạt được trong thời gian này, với cả những nguyên nhân, biện pháp mà hai nước đã tạo ra để đạt được thành quả đó. Bên cạnh những thành quả mà hai nước đã có, là cả những hạn chế, những giới hạn mà mối quan hệ giữa hai nước làm những sự hợp tác chưa đạt được hiệu quả cao với những nguyên nhân, lý do dẫn tới những hạn chế đó. Tất cả để phục vụ mục đích làm sao để quan hệ ngoại giao nhân dân của hai nước đạt được hiệu quả cao hơn trong tương lai. Tác giả cũng đề ra một số giải pháp, hướng đi mới cho mối quan hệ ngoại giao nhân dân của hai nước trong tương lai, với những giải pháp, những ưu đãi mà tác giả cho rằng sẽ góp phần tạo nên những bước tiến lớn cho quan hệ giữa hai nước. Những hướng đi đó sẽ là nền tảng để cho những công trình khoa học sau này có một sự tham khảo nhất định để tạo nên hướng đi mới cho quan hệ giữa hai nước.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Góp phần tạo nên những hướng đi mới cho quan hệ ngoại giao nhân dân giữa hai nước, là tài liệu tham khảo cho những công trình nghiên cứu khoa học sau này

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không có

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

                                                            INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Dang Minh Hoang                             2. Sex: Male

3. Date of birth: May 14th, 1994 4. Place of  birth: Hoai Duc, Ha Noi

5. Admission decision number: 3379/QĐ-XHNV Dated: December 19th, 2017

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: People Relationship of Vietnam and Russia

8. Major: International relationship                          9. Code: 60 31 02 06

10. Supervisors: Assoc. Prof., PhD Pham Minh Son

11. Summary of the findings of the thesis: The thesis focuses on clarifying the public diplomacy relation between Vietnam and the Russian Federation in the period of 2000 - 2018. The thesis will highlight the achievements that the two countries have achieved during this time, with the causesand the measures as well. In addition to the achievements, the thesis will mention the limitations that make the relationship between the two countries is not effective enough and the reasons that leads to the limitations. All to serve the purpose of how the two public diplomacy relation to achieve higher efficiency in the future. Author also proposed a number of solutions and new directions for the public diplomacy relation in the future. With the solutions and incentives that may contribute to make great strides for relations between the two countries. Those directions will be the foundation for future scientific works to have a certain reference to create a new direction for relations between the two countries.

12. Practical applicability, if any: Contributing to creating new directions for people's diplomatic relations between the two countries, which is a reference for future scientific research projects.

13. Further research directions, if any: None

14. Thesis-related publications: None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây