TTLV: Phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực phục vụ khách du lịch Quốc tế đến Nha Trang

Thứ hai - 01/06/2020 23:57

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Văn Hoàng                      2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 25.12.1978

4. Nơi sinh: Khánh Hòa

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV  Ngày 11 tháng 07năm 2017của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian (6 tháng)

7. Tên đề tài luận văn: “PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH ẨM THỰC PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN NHA TRANG

8. Chuyên ngành: Du lịch;                          Mã số: 8810101

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn Viện Trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Về cơ bản, luận văn đã đạt được những kết quả nghiên cứu chính sau:

Một là, luận văn đã tập trung nghiên cứu những khái niệm và vấn đề có liên quan đến ẩm thực tại Nha Trang, đặc biệt là khách du lịch quốc tế trong kinh doanh du lịch ẩm thực, các điều kiện phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực (nền văn hóa ẩm thực Nha trang, thương hiệu điểm đến du lịch, môi trường du lịch, hệ thống cơ sở lưu trú, nhu cầu thưởng thức ẩm thực của khách du lịch quốc tế). Những bài học kinh nghiệm khai thác sản phẩm du lịch ẩm thực tại Nha Trang và một số nước trên thế giới.

Hai là, luận văn đã phân tích sơ bộ sự hài lòng của du khách về sản phẩm du lịch ẩm thực quốc tế tại Nha Trang, từ việc khảo sát ý kiến của 200 khách du lịch quốc tế. Bên cạnh, luận văn đã đánh giá khả năng cung cấp các dịch vụ ăn uống tại 50 quán ăn , nhà hàng , khách sạn.  tại các khu vực trung tâm thành phố Nha Trang.

Ba là, đã phân tích những hạn chế trọng tâm của sản phẩm du lịch ẩm thực đối với khách quốc tế. Từ đó, đã đưa ra những giải pháp nhằm phát huy hơn nữa các giá trị của   sản phẩm du lịch ẩm để phục vụ phát triển du lịch tại Nha Trang (Khánh Hòa). Những khuyến nghị này có thể phần nào hoàn thiện hơn công tác quản lý hoạt động kinh doanh sản  phẩm du lịch ẩm thực đối với khách du lịch quốc tế tại Nha Trang đồng thời là ý kiến tham khảo cho cơ quan chức năng trong việc đề ra định hướng, chính sách phù hợp trong việc đẩy mạnh hiệu quả khai thác hoạt động du lịch ẩm đối với du lịch quốc tế và qua đó làm tăng sức hấp dẫn điểm đến cho du lịch Nha Trang

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Từ kết quả khảo sát đánh giá của du khách về sản phẩm du lịch ẩm đối với khách du lịch quốc tế tại Nha Trang, luận văn góp phần đưa ra các vấn đề bất cập trong tổ chức quản lý và khai thác các hoạt động du lịch ẩm thực Nha Trang. Từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng sức hấp dẫn của sản phẩm du lịch ẩm thực Nha Trang góp phần mang lại sự phát triển chung của du lịch Nha Trang (Khánh Hòa).

Luận văn là tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý du lịch và phục vụ công tác giảng dạy tại các cơ sở đào tạo du lịch.

12. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: Không có


                                                                      INFORMATION ABOUT MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Van Hoang                         2. Gender: Male

3. Date of birth: December 25, 1978

4. Place of birth: Khanh Hoa

5. Admission decision number: 1698/QD-XHNV dated July 11, 2017 issued by the Rector of VNU University of Social Sciences and Humanities

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: "DEVELOPMENT OF CULINARY TOURISM PRODUCTS TO SERVE INTERNATIONAL TOURISTS IN NHA TRANG"

8. Major: Tourism;                           Code: 88101

9. Thesis supervisor: Assoc.Prof. PhD. Bui Hoai Son - Director of Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies

10. Summary of thesis findings:

Basically, the thesis has the following key findings:

Firstly, the thesis has focused on the concepts and issues related to cuisine in Nha Trang City, especially international tourists in culinary tourism business, conditions for the development of culinary tourism (culinary culture in Nha Trang City, brand of tourist destinations, tourism environment, accommodation systems and cuisine demands of international tourists). Experience and lessons on exploiting culinary tourism products in Nha Trang and certain countries in the world have been drawn.

Secondly, the thesis has briefly analyzed the satisfaction of tourists about international cuisine products in Nha Trang from the survey carried out in the scope of 200 international tourists. In addition, the thesis has also evaluated the ability to provide catering services at 50 food stalls, restaurants and hotels in central areas of Nha Trang city.

Thirdly, key limitations of culinary tourism products for international tourists have been analyzed. Thence, solutions have been proposed to further promote values of culinary tourism products serving the development of tourism in Nha Trang (Khanh Hoa).

These recommendations may partly fine tune the management of cuisine business activities for international tourists in Nha Trang and also serve as consultation for functional agencies in providing appropriate orientations and issuing policies to promote the effectiveness and efficientcy in exploiting cuisine business activities for international tourists and thereby boosting the competitiveness of Nha Trang tourism.

11. Practical applicability

From the results of the survey carried out on tourists regarding culinary tourism products for international tourists, the thesis contributes to raising inadequacies in the management and exploitation of culinary tourism activities in Nha Trang. Thence, the thesis makes recommendations to increase the attractiveness of Nha Trang culinary tourism products, contributing to the overall development of tourism in Nha Trang (Khanh Hoa).

The thesis can serve as a reference for tourism management agencies and for teaching work at tourism-based training institutes.

12. Works having been published related to the thesis: None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây