TTLV: Vai trò của Nhà nước đối với với việc bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay

Thứ ba - 02/06/2020 05:45

1. Họ và tên học viên:          NGUYỄN THỊ THÚY                     2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:11/05/1986

4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận học viên số 1765/2018/QĐ-XHNV Ngày 28 tháng 06 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Vai trò của Nhà nước đối với với việc bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay.

8. Chuyên ngành: Triết học;                                        Mã số: 8229001.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trương Thị Thanh Quý – cán bộ Khoa Triết học, Trường Đại học Y Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Thứ nhất, hệ thống hóa một số nội dung lý luận và thực tiễn về quyền con người và vai trò của  nhà nước đối với việc bảo đảm quyền con người.

Thứ hai, góp phần làm rõ thực trạng nhà nước Việt Nam đối với việc bảo đảm quyền con người và những vấn đề đặt ra đối với nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực kinh tế và văn hóa.

Thứ ba, đề xuất một số giải pháp cơ bản để nâng cao tính hiệu quả cuả nhà nước đối với việc bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay trong lĩnh vực kinh tế và văn hóa.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn góp phần làm rõ thêm chức năng xã hội của nhà nước đối với việc bảo đảm quyền con người trong giai đoạn hiện nay.

 Mặt khác, luận văn có thể là tài liệu tham khảo cho sinh viên, người nghiên cứu tiếp cận về vai trò của nhà nước trong việc bảo đảm quyền con người từ góc độ triết học.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu một số mô hình thực tiễn nhà nước pháp quyền điển hình khác trên thế giới về quyền con người và vai trò của nhà nước với việc bảo đảm quyền con người, rút ra các giá trị tham khảo đối với việc phát huy hơn nữa vai trò của nhà nước trong việc bảo đảm quyền con người ở Việt Nam.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                                            INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name :            NGUYEN THI THUY                             2. Sex: Female         

3. Date of birth: 11/05/1986                                  4. Place of  birth: Thainguyen province   

5. Admission decision number: 1765/2018/QĐ-XHNV. Dated:28/06/2018

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: The role of the state in ensuring human rights in VietNam today.

8. Major: Philosophy                                               9. Code: 8229001.01        

10. Supervisors: PhD. Truong Thi Thanh Quy – Lecturer of Hanoi Medical University

11. Summary of the findings of the thesis:

    Firstly, the thesis systematizes some theoretical and practical theories on human rights and the roles of the state in ensuring human rights.

     Secondly, the thesis clarifies the current situation in Vietnam concerning human rights and the issues posed to the State of Vietnam in ensuring human rights in the economic and cultural fields.

    Third, the thesis proposes some basic solutions to help the state to govern more effectively in ensuring human rights in Vietnam today, espectially in the economic and cultural fields.

12. Practical applicability:

  The thesis contributes to further clarifying the social functions of the state to ensure human rights in the current period. 

  More over, the thesis can be a good reference for students and researchers for further understanding about the role of the state in ensuring human rights from a philosophical perspective.

13. Further research directions:

   Further research on the typical models of the states, the rule of law in the world, human rights and the role of the State in ensuring human rights. These further understandings will help drawing valuable lessons and knowledges in order to promote and improve the role of the State in ensuring human rights in Vietnam.

14. Thesis-related publications: No                                                                                      

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây