TTLV: Can thiệp tâm lý cho một trường hợp có rối loạn lo âu

Chủ nhật - 03/05/2020 22:13

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Hữu              2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 28/10/1996

4. Nơi sinh: Đình Tổ- Thuận Thành- Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận học viên số: 1765/2018/QĐ-XHNV-ĐT, ngày 28 tháng 06 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Can thiệp tâm lý cho một trường hợp có rối loạn lo âu

8. Chuyên ngành: Tâm lý học                  Mã số: 8310401.02

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Sinh Phúc

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Theo báo cáo của Viện sức khỏe tâm thần Mỹ (NIMH) thì khoảng 8% thanh thiếu niên tuổi từ 13- 18 có một rối loạn lo âu. Khoảng 50% trẻ em và vị thành niên với rối loạn lo âu có đi kèm các rối loạn tâm thần khác như trầm cảm. Tại Việt Nam, theo tác giả Nguyễn Công Khanh thì có 17,65%- 19,2% học sinh có biểu hiện của rối loạn lo âu. GAD là rối loạn lo âu phổ biến nhất và có ảnh hưởng lớn, thường đi kèm với các rối loạn tâm thần khác. Nếu không được điều trị, GAD sẽ trở thành bệnh mạn tính và có tới 80% người bị GAD luôn mang nặng nỗi lo âu, phiền muộn suốt cuộc đời mình. Trong quá trình làm việc, tôi đã can thiệp tâm lý cho một thân chủ nam 18 tuổi có rối loạn lo âu lan tỏa.

Sau quá trình làm việc, có thể thấy rằng nếu không có những can thiệp tâm lý sớm thì sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống, công việc và sức khỏe của thân chủ. Thêm nữa, việc nghiên cứu trường hợp cũng giúp nhà tâm lý rút kinh nghiệm trong việc vận dụng các phương pháp, kỹ thuật trong điều trị rối loạn lo âu, nhận ra những điểm tích cực đã làm được và những điểm cần giúp kinh nghiệm trong quá trình thực hành.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Với những kết quả thu được từ quá trình nghiên cứu lý luân và thực hành trên một ca lâm sang, luận văn đã trình bày một cách tổng quan về các nghiên cứu dịch tễ học về rối loạn lo âu ở Việt Nam và trên thế giới cũng như các hướng can thiệp phổ biến hiện nay, sau đó vận dụng và phân tích trong một ca lâm sàng. Kết quả cho thấy việc có những can thiệp tâm lý sớm cho thân chủ nam 18 tuổi là rất cần thiết, các phương pháp và kỹ thuật trị liệu đã có những tác động tích cực tới các triệu chứng của rối loạn lo âu lan tỏa ở thân chủ.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                      INFORMATION OF MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Huu                          2. Sex: Female

3. Date of birth: 28th  October 1996                                    

4. Place of birth: Dinh To- Thuan Thanh- Bac Ninh

5. Decision of student recognition No: 1765/2018/QĐ-XHNV-ĐT, dated June 28, 2018 of the Director of University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in training course: No                                                             

7. Official thesis title: Psychological intervention for a case of anxiety disorders

8. Major:  Psychology                                Code: 8310401.02

9. Supervisors: Prof. Dr. Nguyen Sinh Phuc

10. Summary of  the results of the thesis:

According to a report by the American Institute of Mental Health (NIMH), about 8% of teenagers aged 13-18 years have an anxiety disorder. About 50% of children and adolescents with anxiety disorders are accompanied by other mental disorders like depression. In Vietnam, according to author Nguyen Cong Khanh, 17.65% - 19.2% of students show signs of anxiety disorder. GAD is the most common and influential anxiety disorder, often accompanied by other mental disorders. If left untreated, GAD will become a chronic disease and up to 80% of people with GAD will carry severe anxiety and depression throughout their lives. During the course of work, I gave psychological intervention for an 18 year old male client with generalized anxiety disorder.

After the course of work, it can be seen that without early psychological interventions, it will seriously affect the quality of life, work and health of clients. In addition, case studies also help psychologists gain experience in applying methods and techniques to treat anxiety disorders, recognize positive points that have been done and points to be experienced. during practice.

11. Practical applicability

With the results obtained from the ethical and practical research on a clinical case, the thesis presents an overview of epidemiological studies on anxiety disorders in Vietnam and around the world as well as common interventions, then apply and analyze in a clinical case. The results show that early intervention for 18-year-old clients is essential, and treatments and techniques have had a positive impact on the symptoms of generalized anxiety disorder in men client.

12. Further research directions: No

13. Thesis-related publications: No

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây