TTLV: Sự kiến tạo căn tính dân tộc qua Việt điện u linh và Lĩnh Nam chích quái

Thứ ba - 02/06/2020 00:05

1. Họ và tên học viên: Lê Thị Minh Thuý         

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 24/09/1995

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 1765/2018/QĐ-XHNV ngày 28/06/2018 của  Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Sự kiến tạo căn tính dân tộc qua Việt điện u linh và Lĩnh Nam chích quái.

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam                    Mã số: 8229030.04

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Thu Hiền - Khoa Văn học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

            Luận văn “Sự kiến tạo căn tính dân tộc qua Việt điện u linhLĩnh Nam chích quái khái quát một cách toàn diện và sâu sắc những dấu ấn riêng về lịch sử, văn hóa, văn học, phong tục tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng, hay tâm lí, tính cách đặc trưng của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời xưa.

Tìm hiểu nội dung, thi pháp nghệ thuật của hai tác phẩm Việt điện u linh Lĩnh Nam chích quái để thấy được sự vận động và cách tân của văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam.

Từ đó luận văn khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp của Lý Tế Xuyên và Trần Thế Pháp vào thành tựu của văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam.

11. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Luận văn xác lập sự kiến tạo căn tính dân tộc được thể hiện qua hai tác phẩm Vit đin u linhLĩnh Nam chích quái. Điều này sẽ hoàn thiện thêm cho việc tiếp cận hai tác phẩm này dưới góc độ nội dung, tư tưởng. Mặt khác, việc chỉ ra được cụ thể, rõ ràng sự phát triển giữa Vit đin u linhLĩnh nam chích quái sẽ góp phần vào việc nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam. Bên cạnh đó, luận văn còn cung cấp những tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy hai tác phẩm này.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                                               INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Le Thi Minh Thuy

2. Sex: Female

3. Date of birth: September, 24rd, 1995                                

4. Place of birth: Hà Nội

5. Admission decision No.: 1765/2018/QĐ-XHNV dated 28/6/2018 of the principal of University of Social sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: The creation of national identity in the Viet dien u linh and Linh Nam chich quai

8. Major: Vietnamese literature Code: 8229030.04

9. Supervisors: Dr. Do Thu Hien - Faculty of Literature, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

10. Summary of the findings of the thesis: 

Thesis “The creation of national identity in the Viet dien u linh and Linh Nam chich quai” generalized honestly, comprehensively and deeply specific imprints on the history, culture, literature, customs, religion, beliefs, or psychology, typical characteristics of the Vietnamese people from thousands of generations ago.

Research the content and art of the Viet dien u linh and Linh Nam chích quai to see the movement and innovation of Vietnamese autobiographical prose.

The thesis confirms the role, position, and contributions of Ly Te Xuyen and Tran The Phap to the achievement of the prose narrative of medieval Vietnam.

11. Practical applicability: The thesis established the creation of national identity in the Viet dien u linh and Linh Nam chich quai. This will further improve the approach to these two works from the content and ideological perspective. On the other hand, the specific and clear indication of the development between Viet dien u linh and Linh Nam chich quai contributes to the study of the formation and development process of Vietnamese autobiographical prose. Besides, the thesis also provides materials for the research and teaching of these two works.

12. Further study directions, if any: No

13. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây