TTLV: Hình ảnh người lao động trên báo chí Công đoàn

Thứ tư - 29/04/2020 03:01

1. Họ và tên học viên: Trần Văn Vương

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 10/10/1994

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV-SĐH ngày: 11 tháng 07 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Hình ảnh người lao động trên báo chí Công đoàn

8. Chuyên ngành: Báo chí học                                Mã số: 60 32 01 01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đỗ Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở hệ thống hoá một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài, luận văn nhận diện, phân tích, đánh giá hình ảnh người lao động trên các tờ báo công đoàn thuộc diện khảo sát, đề xuất giải pháp nhằm phản ánh hình ảnh người lao động một cách trung thực, khách quan, đa chiều và mang tính nhân văn trên báo chí công đoàn.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu thông tin về hình ảnh người lao động trên báo chí Công đoàn cho các cá nhân cơ quan nghiên cứu và quản lí báo chí; khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của báo chí Công đoàn trong việc thông tin về hình ảnh người lao động; luận văn sẽ giúp các cơ quan quản lí báo chí sẽ nhìn thấy được thực trạng thông thông tin về hình ảnh người lao động để từ đó có những biện pháp chỉ đạo thích hợp.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                        INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Tran Van Vuong                       2. Sex: Male

3. Date of birth: 10/10/1994                          4. Place of birth: Thanh Hoa

5. Admission decision number: 1698/QĐ-XHNV -SĐH Dated: 11/07/2017 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Employee image in Trade Union press

8. Major: Journalism                   Code: 60 32 01 01

9. Supervisors: Associate Professor, Ph.D. Do Thi Thu Hang, Head of the Institute of Journalism, Academy of Journalism and Communication, Ho Chi Minh National Academy of Poltics.

10. On the basis of systematizing a number of theoretical issues related to the topic, the dissertation identifies, analyzes and evaluates the image of employees on union newspapers subject to surveys, proposing solutions to counter reflect employee's image honestly, objectively, multi-dimensionally and humanity in union press.

11. Practical applicability, if any: Research results of the thesis will provide database of information on workers' images in the Labor Union press for individuals of research and management agencies; affirming the role, position and importance of Trade Union press in information about employees' images; The thesis will help the press management agencies will see the actual situation of information about workers' images so that appropriate measures can be taken.

12. Further research directions, if any: No

13. Thesis-related publications: No

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây