TTLV: Truyền thuyết về các nhân vật “tổ sư bách nghệ” trong không gian văn hóa châu thổ Bắc Bộ

Thứ tư - 29/04/2020 05:26

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Sáng                     2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12/02/1995

4. Nơi sinh: Hiệp Sơn – Kinh Môn – Hải Dương

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-XHNV, ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: gia hạn 6 tháng

7. Tên đề tài luận văn: Truyền thuyết về các nhân vật “tổ sư bách nghệ” trong không gian văn hóa châu thổ Bắc Bộ.

8. Chuyên ngành: Văn học dân gian;                                Mã số:……………………..

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Nguyệt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Hệ thống về truyền thuyết tổ sư bách nghệ vùng văn hóa châu thổ Bắc Bộ sẽ cho chúng ta có cái nhìn tổng quát về văn học dân gian viết về các vị tổ nghề. Việc khảo sát nội dung những văn bản theo các motif nhằm làm rõ đặc điểm truyền thuyết về các tổ sư bách nghệ và đặc trưng của nó trong kho tàng truyện kể dân gian Việt Nam.        

Luận văn còn đặt truyền thuyết trong không gian văn hóa để làm rõ tác động, ảnh hưởng, mối quan hệ hữu cơ giữa truyền thuyết và những thành tố văn hóa khác. Nghiên cứu nó trong nội hàm văn hóa dân gian và các sinh hoạt trong đời sống cổ truyền của người dân vùng châu thổ Bắc Bộ. Mặt khác, qua hiện trạng tồn tại của các di tích lịch sử trên vùng văn hóa này, người viết muốn chuyền tải thông điệp hãy giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lớp cha anh đi trước – những người đã trực tiếp viết nên những trang sử vẻ vang của vùng đất quan trọng, linh thiêng bậc nhất của dân tộc Việt Nam.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:Làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu liên quan

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Mở rộng nghiên cứu vấn đề trong truyền thuyết các nhân vật tổ sư bách nghệ trong không gian văn hóa Bắc Bộ.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Sang                          2. Sex: Female

3. Date of birth: February 12th, 1995                                   

4. Place of  birth: Kinh Mon district, Hai Duong province

5. Admission decision number: 3379/2017/QĐ-XHNV, December 19th, 2017 by the principle of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: 6-month extension

7. Official thesis title: Legend of the characters "the ancestor of technology" in the cultural space of the Northern Delta.

8. Major: Folk literature                      9. Code: . .....................................................................

10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Nguyet, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

11. Summary of the findings of the thesis:

The system of the legends of the masters of the northern delta cultural region will give us an overview of folklore written about the ancestors. The examination of the contents of the motifs to clarify the legend characteristics of the masters of the art and its characteristics in the treasure of Vietnamese folktales

The thesis also places the legend in the cultural space to clarify the impact, influence and organic relationship between the legend and other cultural elements. Studying it in the context of folklore and activities in the traditional life of people in the Northern Delta. On the other hand, through the existing status of historical sites in this cultural region, the writer wants to convey the message of preserving and promoting the fine traditions of his ancestors who came first. so glorious history pages of the most important and sacred land of the Vietnamese nation.

12. Practical applicability, if any: Make references to related studies

13. Further research directions, if any: Expanding the research into the issues of the legend of the ancestors of the polytechnic in the northern culture space.

14. Thesis-related publications: None

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây