TTLV: Vai trò hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong bối cảnh hiện nay (Khảo sát năm 2018 - 2019)

Thứ tư - 30/11/2022 20:29
1. Họ và tên học viên : Nguyễn Trần Quốc Hùng  2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 20/06/1978
4. Nơi sinh : Thị xã vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617 Ngày 4  tháng 12  năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn 24 tháng, từ  05/12/2020 đến 04/12/2022
7. Tên đề tài luận văn : Vai trò hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong bối cảnh hiện nay (Khảo sát năm 2018 - 2019 )
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng   Mã số: 8320101.01 (UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học : PGS.TS.GVCC.  Nguyễn Thị Trường Giang -  Phó Giám đốc Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có vai trò rất quan trọng, trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính trị cấp Đảng, Chính quyền địa phương. Trong những năm qua, hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh long luôn luôn đi sâu, bám sát địa phương trong thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, truyền tải thông tin thời sự nóng bổng, thông tin công tác lãnh, chỉ đạo điều hành, định hướng của chính quyền địa phương, với phương châm mưa dầm thấm lâu, hoạt động thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được thực hiện thường xuyên, liên tục, ổn định, chung tay cùng cùng các ngành, các cấp hoàn thành mục tiêu, chương trình, phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, thù địch, chống phá, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.
Với thế mạnh đặc trưng là đầu tư thấp, tác động nhanh, kịp thời, lan tỏa rộng, tác động vào thính giác người nghe, thông tin mang tính trung thực, chân thật, thân mật, gần gũi với mỗi người dân, không phân biệt lứa tuổi, hệ thống truyền thanh cơ sở vẫn được một bộ phận công chúng tin tưởng, hưởng ứng quan tâm theo dõi, qua đó vai trò hệ thống truyền thanh cơ sở trong bối cảnh hiện nay vẫn phát huy hiệu quả, tiếp tục duy trì ổn định và phát triển.
            Để phát huy hiệu quả vai trò hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong bối cảnh hiện nay, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, cần có sự thay đổi phù hợp với xu hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động, mô hình quản lý trực tiếp phải hợp lý, trang thiết bị phải hiện đại, nguồn nhân lực phải được nâng cao chất lượng, chất lượng chương trình nội dung, phương thức truyền tải phải được thay đổi đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  ứng dụng trong việc xây dựng, phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở ở nước ta phù hợp với tình hình thực tiễn, theo xu hướng hiện đại. Là phiện tiện, công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền chính trị góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.  
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Tran Quoc Hung  2. Sex: Male
3. Date of birth: June 20, 1978        
 4. Place of  birth: Vinh Long Town, Vinh Long Province
5. Admission decision number: 3617 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, VNU.
Dated : December 4, 2018
6. Changes in academic process: Extension for 24 months, from December 5, 2020 to December 4, 2022
7. Official thesis title: The role of local loudspeaker system in Vinh Long province today (Surveying 2018 - 2019)
8. Major:  Journalism
9. Code: 8320101.01 (UD)
10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Truong Giang - Deputy Director of Academy of Journalism and Communication
11. Summary of the findings of the thesis:
The local loudspeaker system in Vinh Long province plays a very important role in carrying out the task of political propaganda at the Party and local government levels. In recent years, the local loudspeaker - radio broadcasting system in Vinh Long province has always gone deep and closely followed the locality in carrying out the task of propagandizing and transmitting hot news, information about leadership, orientation of local government.
With the way of long-lasting rain, propaganda activities on the local loudspeaker system in Vinh Long province are carried out regularly, continuously, stably, and join hands together with other branches and departmental levels to achieve goals, programs of economic and social development. At the same time, it opposes distorting, hostile, and anti-sabotage claims, contributing to protecting the Party and the regime.
With the characteristic strength of low investment, fast, timely, wide spread, impact on listener's hearing, the information is honest, truthful, intimate, close to each citizen, not despite age discrimination, the local loudspeaker system is still trusted by a part of the public, feedback with interest and monitoring, thereby the role of the local loudspeaker system in the current time is still effective, continuing to be effective, continuing to maintain stability and development.

In order to effectively promote the role of the local loudspeaker system in Vinh Long province in the current context, to overcome the existing limitations, it is necessary to have a change in line with modern trends, public application information technology must be put into operation, the direct management model must be reasonable, the equipment must be modern, the human resources must be improved, the quality of the program's content and the mode of transmission must be changed. meet the information needs of the public today.
12. Practical applicability, if any: application in the construction and development of the local loudspeaker - radio broadcasting system in our country in accordance with the actual situation, following the modern trend. Continuing to be an opium, a sharp tool of the Party and State in carrying out the task of political propaganda, contributing to the protection of the Party and the regime.
13. Further research directions, if any:
14. Thesis-related publications: (List them in chronological order)

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây