TTLV: Hoạt động truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: tiếp cận công tác xã hội

Thứ ba - 06/12/2022 03:21
1. Họ và Tên: Cao Phương Dung
2. Giới tính: Nữ                                                                                            
3. Ngày Sinh: 06/12/1996                               
4. Nơi Sinh: Thanh Hoá
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không thay đổi
7. Tên đề tài luận văn: Hoạt động truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: tiếp cận công tác xã hội
8. Chuyên ngành: Công tác xã hội            
9. Mã số: 60 90 01 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Mai Linh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội.
11. Tóm tắt kết quả luận văn:
- Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân tại Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- Mục tiêu nghiên cứu:
+ Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu, bao gồm các khái niệm: công tác xã hội, truyền thông, truyền thông trong công tác xã hội, thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, vận dụng các lý thuyết nhu cầu, lý thuyết hiệu ứng mồi, Luật pháp, chính sách về an toàn thực phẩm.
+ Tìm hiểu thực trạng và đánh giá hoạt động truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân tại quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
+ Đề xuất các giải pháp công tác xã hội để truyền thông hiệu quả, nâng cao vai trò của công tác xã hội trong truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích tài liệu, phương pháp quan sát, phương pháp điều tra bảng hỏi, phương pháp phỏng vấn sâu
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có): Luận văn bước đầu có thể giúp truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân hiệu quả hơn.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): Không.
14. Các công trình công bố có liên quan đến luận văn (liệt kê theo thứ tự thời gian, nếu có): Không
                                                         
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 1. Full name: Cao Phuong Dung
 2. Sex: Female
 3. Date of birth: 06/12/1996
 4. Place of birth: Thanh Hoa
 5. Admission decision number 2705/2020/QĐ-XHNV dated 24/12/2020
 6. Changes in academic process: No
 7. Official thesis title: Communication activities on food hygiene and safety for people in Hoan Kiem district, Hanoi: from social work approach
 8. Major: Social work
 9. Code: 60 90 01 01
 10. Supervisor: Dr. Mai Linh, University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi.
 11. Summary of the new findings of the thesiss
- Research subject: Communication activities on food hygiene and safety for people in Hoan Kiem district, Hanoi
- Research objectives:
+ Research the theoretical basis of the research topic, including concepts: social work, communication, communication in social work, food, food hygiene and safety, application of demand theories, priming effect, law and policy on food safety.
+ Find out the current situation and evaluate the communication activities on food hygiene and safety for people in Hoan Kiem district, Hanoi.
+ Propose social-work-based solutions to effectively communicate and enhance the importance of social work in communication activities on food hygiene and safety in Hoan Kiem district, Hanoi.
- Research methods: document analysis method, observation method, questionnaire survey method, in-depth interview method.
 1. Practical feasibilities: The thesis can initially help communicate with people about  food hygiene and safety more effectively.
 2. Further research directions: No
 3. Thesis-related publications: No

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây