TTLV: Phương thức cầm quyền của Đảng nhân dân cách mạng Lào hiện nay

Thứ năm - 27/10/2022 06:48
1. Họ và tên học viên: PHẠM HUY HOÀNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 09/11/1971
4. Nơi sinh: Bắc Ninh
5. Quyết định công nhận học viên số: 2168/QĐ-XHNV, ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Phương thức cầm quyền của Đảng nhân dân cách mạng Lào hiện nay
8. Chuyên ngành: Chính trị học                  Mã số: 8310201.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Vân
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
          Thứ nhất, luận văn làm sáng tỏ các khái niệm về phương thức cầm quyền của đảng chính trị nói chung và phương thức cầm quyền của Đảng NDCM Lào nói riêng.
          Thứ hai, luận văn góp phần đánh giá thực trạng về phương thức cầm quyền của Đảng NDCM Lào trong giai đoạn hiện nay.
          Thứ ba, đề xuất một số nội dung, biện pháp nhằm tiếp tục xác lập và thực hiện phương thức cầm quyền của Đảng NDCM Lào trong điều kiện mới.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
          - Kết quả nghiên cứu luận văn là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị đối với những nghiên cứu khác có liên quan, đồng thời là cơ sở để xây dựng các chính sách nhằm phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng nói riêng và tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào nói chung trong thời gian tới.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn (nếu có):
 
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: PHAM HUY HOANG
2. Sex: Male
3. Date of birth: 09/11/1971                
4. Place of birth: Bac Ninh
5. Admission decision number: 2168/QĐ-XHNV; 2168/QĐ-XHNV, November 19, 2020 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: The current ruling mode of the Lao People's Revolutionary Party
8. Major: Politics. Code: 8310201.01
9. Scientific supervisor: Assoc. Prof., Dr. Nguyen Thi Thanh Van
10. Summary of the results of the thesis:
          First, the thesis clarifies the concepts of the ruling mode of political party in general and that of LPRP in particular.
Second, the thesis contributes to assessing the status-quo of the ruling mode of LPRP in the current period.
Third, the thesis proposes a number of measures to preserve and implement the ruling mode of LPRP in the new conditions.
11. Practical applicability:
- The thesis research results are a valuable reference source for other related studies and at a basis for formulating policies to further develop the relationship between the two Parties in particular and the special friendship between Vietnam and Laos in general in the coming time.
12. Further research directions: (if any)
13. Published works related to the thesis: (if any)

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây