TTLV: Vấn đề phát triển kinh tế ngư nghiệp trên sóng phát thanh các Đài PT-TH khu vực Tây Nam Bộ

Thứ ba - 08/06/2021 21:41
1. Họ và tên học viên: Huỳnh Hoàng Thành                     2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 20/9/1987                                                     4. Nơi sinh: Thới Bình, Cà Mau
5. Quyết định công nhận học viên: Số 3058 QĐ-XHNV, ngày 24/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.  
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021
7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề phát triển kinh tế ngư nghiệp trên sóng phát thanh các Đài PT-TH khu vực Tây Nam Bộ”.
8. Chuyên ngành: Báo chí học                             Mã số: 8320101.01(UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:Tiến Trần Thị Tri
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:  Luận văn được trình bày trong 3 chương:
- Chương 1: Một số vấn đề lý luận liên quan đến việc tuyên truyền kinh tế ngư nghiệp trên sóng phát thanh.
- Chương 2: Thực trạng tuyên truyền về phát triển kinh tế ngư nghiệp tại khu vực Tây Nam Bộ.
- Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền kinh tế ngư nghiệp trên sóng phát thanh.
Qua đó làm rõ được:
- Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài: Ngư nghiệp và kinh tế ngư nghiệp, báo phát thanh, tuyên truyền kinh tế ngư nghiệp trên sóng phát thanh...
- Phân tích, đánh giá về nguyên nhân thành công, thực trạng, hạn chế của chất lượng tuyên truyền kinh tế ngư nghiệp trên sóng phát thanh tại các đài trong khu vực Tây Nam Bộ mà cụ thể là Đài PT-TH Bạc Liêu, Đài PT-TH Cà Mau và Đài PT-TH Kiên Giang.
- Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao chất lượng tuyên truyền về kinh tế ngư nghiệp trên sóng phát thanh trong thời gian tới.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Các giải pháp luận văn nêu ra mang tính thực tiễn, có thể áp dụng ngay.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Có thể nghiên cứu vấn đề phát triển kinh tế ngư nghiệp trên sóng phát thanh ở khu vực rộng hơn là ĐBSCL để có sự so sánh toàn diện và có kế hoạch điều chỉnh công tác tuyên truyền cho phù hợp hơn.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Huynh Hoang Thanh                      2. Sex: Male
3. Date of birth: 20/9/1987                              4. Place of  birth: Thoi Binh, Ca Mau
5. Admission decision number: 3058 QĐ-XHNV,             Dated 24/10/2018
6. Changes in academic process: Extension from December 2020 to December 2021
7. Official thesis title: The economic and fishery development issue on radio and Television Stations in the southwestern region of Vietnam
8. Major: Journalism                        Code: 8320101.01 (UD)
9. Supervisors: PhD Tran Thi Tri
10. Summary of the findings of the thesis: The MA thesis is presented in three chapters.
- Chapter 1: Some theoretical background related to the propagation of fishery economy on radio channels
- Chapter 2: The reality of propagation work on fishery economy development in the southwestern of Vietnam.
- Chapter 3: Solutions and recommendations to improving the efficiency of propagation on the fishery economies on radio channels
Thereby, the below-mentioned findings were clarified:
-  Some basic concepts related to the thesis: Fisheries and fishery economy, radio newspaper, propagation on fishery economy on the radio channels.
- An analysis and evaluation of the sources of success, the existing situation and limitations of the quality of the economic and fishery propagation on radio channels in the southwestern of Vietnam especifically, Bac Lieu Radio and Television Station, Ca Mau Radio and Television Station and Kien Giang Radio and Television Station.
- Some proposed solutions and recommendations to expand the quality of propagation on the fishery economy on radio channels in the coming time.
11. Practical application: The solutions mentioned in the thesis are practical and can be applied immediately.
12. Further research orientations: Propagation on fisheries economic development on radio channels can be studied in a wider area than the Mekong Delta for a comprehensive comparison and plans to adjust the propagation to a more suitable extent.
13. Published works related to the thesis:  None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây