TTLV: Tổ chức công tác hành chính văn phòng tại một số Tạp chí điện tử thuộc các Hội

Thứ ba - 08/06/2021 21:57
1. Họ và tên học viên: Đỗ Thái Linh                   2. Giới tính: Nữ 
3. Ngày sinh: 30/05/1984
4. Nơi sinh: Phú Thọ
5. Quyết định công nhận học viên số: 3014/2019/QĐ-XHNV
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài của Luận văn: Tổ chức công tác hành chính văn phòng tại một số Tạp chí điện tử thuộc các Hội
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng        Mã số: 8340406.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Thị Phụng 
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Chương 1: Luận văn hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về văn phòng và đi sâu phân tích những nhiệm vụ cơ bản của công tác hành chính văn phòng trong các cơ quan, tổ chức; đồng thời tóm tắt một số quy định của pháp luật hiện hành về công tác hành chính, văn phòng.
Chương 2: Tác giả khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức công tác hành chính văn phòng ở một số Tạp chí điện tử thuộc các Hội và rút ra nhận xét: Công tác  hành chính văn phòng  về cơ bản đã được lãnh đạo một số Tạp chí quan tâm, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế như: công tác văn thư, lưu trữ chưa chuyên nghiệp; nhân viên hành chính chưa được đào tạo về nghiệp vụ công tác văn phòng và vẫn phải kiêm nhiệm thêm nhiều việc cùng một lúc; tổ chức hoạt động hội họp, bố trí, sắp xếp phòng ban còn chưa khoa học, việc thực hiện các quy chế, quy định còn chưa thống nhất….
    Chương 3: Trên cơ sở phân tích thực trạng ở chương 2, luận văn đã đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức công tác hành chính văn phòng ở các tạp chí, bao gồm: nâng cao nhận thức về công tác hành chính văn phòng; đầu tư mua sắm thiết bị văn phòng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng các nghiệp vụ hành chính văn phòng. 
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận văn là tài liệu tham khảo cho các Tạp chí điện tử trong việc tổ chức công tác hành chính văn phòng
INFORMATION ABOUT MASTER’S THESIS

 

1. Full name: Thai Linh Do                                  
2. Gender: Female
3. Date of birth: 30/05/1984
4. Birthplace: Phu Tho
5. Student recognition decision No: 3014/2019/QĐ-XHNV
6. Changes in the training process:
7. Thesis title: Organizing Office Administrative Work in E-journals belonging to associations
8. Major: Office Administration                                                     Code: 8340406.01
9. Scientific instructor: Assoc. Prof Dr. Thi Phung Vu
10. Summary of the thesis’s result
Chapter 1: The thesis systematizes basic theoretical issues about the office and deeply analyzes the basic tasks of office administration work in agencies and organizations; and at the same time, summarizes some provisions of the current law on administrative and office work.
Chapter 2: The author surveyed and assessed the actual situation of office administration in a number of e-journals belonging to the Associations and made the following comments: office administration work has been basically taken into consideration by the leaders of a number of journals, but there are still many limitations such as: clerical and archiving work have not been unprofessional yet; administrative staff have not been trained in office work and still have to take on more than one job at the same time; organizing meetings and arranging departments is still not scientific, the implementation of regulations is not consistent, etc.
Chapter 3: On the basis of analyzing the situation in Chapter 2, the thesis has proposed a number of solutions to improve the efficiency of office administrative work in magazines, including: raising awareness about office administration; investing in purchasing office equipment; stepping up the application of information technology; improving the quality of office administrative services.
11. Applicability in practice: The research results of the thesis are references for e-journals in the organization of office administrative work.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây