TTLV: Vai trò tổ chức mối giới chuyển giao công nghệ từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến các doanh nghiệp.

Chủ nhật - 06/06/2021 21:37
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thành            2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 29/11/1979                                      4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên cao học số 3617/QĐ-XHNV ngày 04/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không
7. Tên đề tài luận văn: Vai trò tổ chức mối giới chuyển giao công nghệ từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến các doanh nghiệp.
8. Chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ;            Mã số: 8340412.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Huy Tiến, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn tập trung nghiên cứu các nội dung liên quan đến cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động chuyển giao công nghệ tại Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam theo quy định hiện hành của Luật chuyển giao công nghệ 2017 và quy định tại Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam cụ thể:
- Cơ sở lý luận về hoạt động chuyển giao công nghệ.
- Thực trạng hoạt động chuyển giao công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
- Sự cần thiết và điều kiện hình thành định chế trung gian là Trung tâm mối giới chuyển giao công nghệ ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Luận văn đề xuấtcác giải pháp cụ thể để:Vai trò tổ chức mối giới chuyển giao công nghệ từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến các doanh nghiệp.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể phát triển thành đề tài Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: chưa
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name :Nguyen Thi Thanh                         2. Sex: Female
3. Date of birth: 29/11/1979                                4. Place of  birth: Hanoi
5. Admission decision number: 3617/QD-XHNV dated December 4, 2018 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: are not
7. Official thesis title: The role of technology transfer broker from Vietnam Academy of Science and Technology to enterprises.
8. Major:Science and Technology Management                    9. Code: 8340412.01
10. Supervisors:
Assoc. Prof. Dr. Pham Huy Tien, former Vice President of Vietnam Academy of Science and Technology.
11. Summary of the findings of the thesis:
The thesis focuses on researching the contents related to the theoretical basis and practice of technology transfer activities at the Vietnam Academy of Science and Technology according to the current regulations of the Law on Technology Transfer 2017 and regulations. Determined of the Vietnam Academy of Science and Technology, specifically:
- Theoretical basis for technology transfer activities.
- Current status of technology transfer activities at Vietnam Academy of Science and Technology.
- The necessity and conditions for the formation of an intermediary institution is the Technology Transfer Center at the Vietnam Academy of Science and Technology.
12. Practical applicability, if any: The thesis proposes specific solutions to: The role of technology transfer broker from Vietnam Academy of Science and Technology to enterprises.
13. Further research directions, if any: The research results of the thesis can be developed into the topic of Doctoral Thesis majoring in Science and Technology Management.
14. Thesis-related publications: not

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây