TTLV: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động văn phòng tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Thứ bảy - 26/11/2022 03:49
1. Họ và tên học viên: TRẦN THỊ HẰNG           2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:  20-3-1977
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2168/QĐ-XHNV ngày 19/11/2020                của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không
7. Tên đề tài của Luận văn: “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động văn phòng tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn”
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng                           Mã số đề tài: 8340406.01
9. Giảng viên hướng dẫn: TS. Cam Anh Tuấn
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn
Chương 1.Cơ sở lý luận và pháp lý về chất lượng hoạt động văn phòng
Trong Chương 1, tác giả đã trình bày một số khái niệm như: khái niệm về hoạt động văn phòng, khái niệm về chất lượng hoạt động văn phòng. Tiếp đến, tác giả đi sâu tìm hiểu những mục đích, nguyên tắc và nội dung của việc nâng cao chất lượng hoạt động văn phòng, những tiêu chí để dánh giá chất lượng hoạt động văn phòng. Ở phần cuối chương 1, tác giả đưa ra những quy định pháp lý về chất lượng hoạt động văn phòng của các bệnh viện, từ đó khảo sát và đánh giá chất lượng hoạt động văn phòng tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn ở chương 2.
Chương 2. Khảo sát và đánh giá chất lượng hoạt động ăn phòng của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
Trong Chương 2, tác giả đã trình bày khái quát về lịch sử hình thành và phát triển, nhiệm vụ và chức năng của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Sau đó, tác giả đi sâu tìm  hiểu và nghiên cứu về tình trạng chất lượng hoạt động văn phòng của Bệnh viện như: Công tác văn thư – lưu trữ, công tác tổ chức, phục vụ cuộc họp, hội nghị hội thảo, công tác quản lý trang thiết bị và cuối cùng là công tác quản lý cơ sở vật chất của Bệnh viện. Từ đó đưa ra đánh giá chung về những ưu điểm, chỉ ra nguyên nhân của các mặt hạn chế còn tồn tại ở viện. Đây là cơ sở thực tiễn của luận văn, căn cứ vào đó tác giả có một số đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động văn phòng ở chương 3.
Chương 3. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động văn phòng tại  Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.
Trong Chương 3 của luận văn, tác giả đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động văn phòng tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Cụ thể như hoàn thiện tổ chức bộ máy hoạt động văn phòng, chuẩn hóa chất lượng nhân sự văn phòng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động văn phòng: công cụ kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động văn phòng. Mục đích của tất cả những giải pháp trên nhằm hoàn thiện hơn nữa những chất lượng hoạt động văn phòng của Bệnh viện.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Kết quả của luận văn bước đầu giúp cho việc nâng cao chất lượng hoạt động ăn phòng ở Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đạt hiểu quả tốt hơn. Và đây có thể là tài liệu tham khảo cho các bệnh viện hoặc các cơ quan, tổ chức khác tìm hiểu thêm các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động văn phòng cho đơn vị mình.
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Student's full name: TRAN THI HANG
2. Gender: Female
3. Date of birth: March 20th, 1977
4. Birthplace: Ha Noi
5. Student recognition decision number: 2168/QD-XHNV dated November 19, 2020 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in the training process: None
7. Thesis title: “Quality improving solution of office activities at Saint Paul Hospital”
8. Major: Office Administration                            Subject code: 8340406.01
9. Instructor: Master Cam Anh Tuan
10. Summary of the results of the thesis
Chapter 1. Juridical and theoretical basis about quality improving of office activity
In Chapter One, the author represented some concepts, such as: concept of office activity, concepts of office activity quality. Next, the author has deeply search about purposes, principles, and contents in quality improving of office activities, evaluation criteria of office activities. At the end of the chapter One, the author showed juridical basis about quality improving of office activities at some hospitals, base on that the author has survey and evaluate the quality of Saint Paul Hospital ‘s office activities in Chapter Two.
Chapter 2 Survey and evaluate the quality of Saint Paul Hospital ‘s office activities
In Chapter 2, the author generally represented the history forming and developing, mission and function of Saint Paul hospital. Then, the author deeply research and survey about the situation of office activities quality at Saint Paul hospital, such as: documentation, conference or meeting serve and organization, equipment management, and the last one is facilities management. Since then, the author showed general evaluations about strong point, reason of exist limitations at the hospital. These are theoretical basis of the thesis, base on that the author propose some quality improving solutions of office activities in Chapter Three
Chapter 3. Proposing quality improving solutions of office activities
11. Applicability in practice
In the Chapter Three, the author proposed some solutions in improving quality of office activities at Saint Paul hospital, such as: improve the quality of employees, enhance the organizational structure, use some tools or software to evaluate the quality of office activities. Those will lead to a better organizational structure of the Office.
12. Further research directions
The result of the thesis basically helps improving the quality of Saint Paul hospital ‘s office activities. And this thesis can become reference material for other organizations, hospitals in researching the ways how to improve the quality of office activities. However, the thesis is base on the survey at Saint Paul hospital, so it can be furtherly researched at a wider scope to provide more practical basis.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây