TTLV: Đảng bộ Liên khu Việt Bắc lãnh đạo công tác tiễu phỉ từ năm 1949 đến năm 1956

Thứ bảy - 26/11/2022 03:53
1. Họ và tên học viên: BÙI THỊ THU THỦY   2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 15/02/1997
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quyết định công nhận học viên số: 1308/2020/QĐ-XHNV Ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Đảng bộ Liên khu Việt Bắc lãnh đạo công tác tiễu phỉ từ năm 1949 đến năm 1956
8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 8229010.02
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: (Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác) TS. Phạm Minh Thế, Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQGHN).
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: (nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)
Luận văn bước đầu hệ thống hóa các tư liệu có liên quan đến công tác tiễu phỉ của Liên khu Việt Bắc và sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ Liên khu Việt Bắc về công tác tiễu phỉ.
Luận văn trình bày một cách khoa học, làm sáng tỏ bối cảnh lịch sử tác động đến công tác tiễu phỉ của Đảng bộ Liên khu Việt Bắc từ năm 1949 đến năm 1956 và quá trình Đảng bộ Liên khu Việt Bắc lãnh đạo công tác tiễu phỉ. Trên cơ sở các kết quả đạt được, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế cơ bản về việc Đảng bộ Liên khu Việt Bắc lãnh đạo công tác tiễu phỉ từ năm 1949 đến năm 1956 và rút ra một số kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn cung cấp các thông tin có giá trị tham khảo cho hoạt động học tập, nghiên cứu và giảng dạy về vấn đề tiễu phỉ, đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn Liên khu Việt Bắc.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Lịch sử chiến tranh Việt Nam
Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: BUI THI THU THUY
2. Sex: Female
3. Date of birth: 15/02/1997
4. Place of birth: Nam Dinh
5. Admission decision number: 1308/2020/QĐ-XHNV Dated 24/7/2020 Signed by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in the academic process: (List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: Communist Party of Viet Bac regional guided the process of exterminating bandits from 1946 to 1956.
8. Major: History of Vietnamese Communist Party
9. Code: 8229010. 02
10. Supervisor (Full name, academic title, and degree): Dr. Pham Minh The, Faculty of History, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
11. Summary of the findings of the thesis:           
The master thesis initially systematizes data sources on the process of exterminating bandits. Worker's Party of Vietnam Central Committee and Communist of Viet Bac regional guided of exterminating bandits.
            The master thesis presents in a scientific way, elucidates the historical context affecting the process of exterminating bandits and the process by which Communist of Viet Bac regional guided from 1949 to 1956.. The results indicate the essential advantages and limitations of the Communist of Viet Bac regional guidedship in the process of exterminating bandits from 1949 to 1956 and experience for the next stage.
12. Practical applicability: The master thesis provides valuable reference for the history researching and teaching activities in Vietnam, and the great national unity in Viet Bac area in Viet Bac area.
13. Further research directions:
Vietnam War history and History of resistance against the French colonialists.
14. Thesis-related publications:

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây