TTLV: Vấn đề bảo vệ bản quyền chương trình truyền hình trên Internet của đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long

Thứ hai - 26/10/2020 22:11

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN VĂN PHÚC                     2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 20/10/1969

4. Nơi sinh: Long châu,  Vĩnh Long

5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: VẤN ĐỀ BẢO VỆ BẢN QUYỀN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRÊN INTERNET CỦA ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG

8. Chuyên ngành: Báo chí học                  Mã số: 8320101-01-UD

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Trần Duy

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:  Luận văn được trình bày trong 3 chương :

- Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề bản quyền và bảo vệ bản quyền chương trình truyền hình trên Internet

- Chương 2: Thực trạng của vấn đề bảo vệ bản quyền các chương trình truyền hình trên Internet tại Đài Phát Thanh Truyền Hình Vĩnh Long

- Chương 3: Giải pháp để bảo vệ bản quyền  chương trình truyền hình trên Internet của Đài Phát Thanh Truyền Hình Vĩnh Long 

Qua đó làm rõ được:

- Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài: bản quyền, quyền tác giả, bản quyền chương trình truyền hình;  Văn bản pháp luật liên quan đến vấn đề này tại Việt Nam hiện nay.

- Phân tích, đánh giá về thực trạng, cách xử lý, giải quyết vấn đề  vi phạm bản quyền chương trình truyền hình tại một số nước trên thế giới, tại Việt Nam nói chung và Đài Phát Thanh Truyền Hình Vĩnh Long nói riêng. Nhấn mạnh đến khía cạnh đạo đức báo chí khi chính một số cơ quan báo chí cũng vi phạm bản quyền.

- Đề xuất một số giải pháp cụ thể góp phần bảo vệ hiệu quả bản quyền chương trình truyền hình của Đài Phát Thanh Truyền Hình Vĩnh Long trên internet.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Các giải pháp Luận văn  nêu ra mang tính thực tiễn, có thể áp dụng ngay.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : NGUYEN VAN PHUC                2. Sex: Male

3. Date of birth: 20/10/1969                              4. Place of  birth: Vinh Long

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV  Dated 04/12/2018

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: The Issue of the Television Program Copyright Protection on Internet of Vinh Long Radio and Television Station.

8. Major: Journalism                            Code: 8320101-01-UD

9. Supervisors: PhD Tran Duy

10. Summary of the findings of the thesis:                      

The thesis is divided into three chapters:

- Chapter 1: The theoretical and practical basis of the Copyright and the Television Program Copyright  Protection on Internet. 

-Chapter 2: Reality of  the Television Program Copyright Protection on Internet  of Vinh Long Television and Radio Station.

- Chapter 3: Prompted solutions to  protect the Television Program Copyright  on Internet  of Vinh Long Television and Radio Station.

To make it clear:

- Some basic concepts related to the thesis such as copyright, author’s right, Television Program Copyright ; The Vietnamese Law on Copyright at the present.

-  Analysing and evaluating the current situation, how to handle and solve the problem of piracy of television programs in some countries around the world, in Vietnam in general and Vinh Long Radio and Television in particular. Emphasize the aspect of the journalism ethics when some of the press agencies themselves also infringe copyrights.

- Proposing some specific solutions, contributing to protect effectively the copyright of Television Programs of Vinh Long Radio and Television on internet.

11. Practical applicability, if any:  The practical solutions of the thesis can be applied at work

12. Further research directions, if any: None

13. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây