TTLV: Phát huy giá trị tài liệu tại Lưu trữ lịch sử Thành ủy Hải Phòng phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức Đảng

Chủ nhật - 25/10/2020 23:04

1. Họ và tên học viên: Lê Thị Hiền                             2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 03/3/1978

4. Nơi sinh:  Hải Dương

5. Quyết định công nhận học viên số 3058/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.

6. Tên đề tài luận văn: “Phát huy giá trị tài liệu tại Lưu trữ lịch sử Thành ủy Hải Phòng phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức Đảng

7. Chuyên ngành: Lưu trữ học ;                        Mã số: 8320303.01

8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Cam Anh Tuấn

9. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

            Nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý phát huy giá trị tài liệu tại Lưu trữ lịch sử Thành ủy Hải phòng phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức Đảng.

            Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá cơ sở thực tiễn và việc vận dụng lý luận vào công tác phát huy giá trị tài liệu tại Lưu trữ lịch sử Thành ủy Hải phòng phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức Đảng.

Đề xuất các nhóm giải pháp tổng thể và nhóm giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả việc phát huy giá trị tài liệu tại Lưu trữ lịch sử Thành ủy Hải phòng.

10. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Là cơ sở để tham mưu giúp Thường trực Thành ủy, Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy Hải Phòng phát huy giá trị tài liệu tại Lưu trữ lịch sử Thành ủy Hải Phòng phòng phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức Đảng.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

1. Full name: LE THI HIEN                                                2. Gender: Female

3. Date of birth: March 03, 1978                  

4. Place of birth: Hai Duong Province

5. Admission decision number: 3058/QĐ-XHNV Dated 24th September, 2018                            

6. Official thesis title: Promoting the value of documents in the hitorical archives of Hai Phong city Party Committee in servince of activities of Party agencies and organizations

7. Major: Archival studies                                    Code: 8320303.01

8. Supervisors: Dr. Cam Anh Tuấn

9. Summary of the findings of the thesis:

(Summarize them with stress on the new findings, if any)

Study and clarify the theoretical basis and legal basis to promote the value of documents at the Hai Phong City Party Committee Historical Archive for the activities of Party agencies and organizations.

Research, survey, evaluate the practical basis and the application of theory to promote the value of documents at the Historical Archives of Hai Phong City Party Committee for the activities of Party agencies and organizations

Proposing groups of overall solutions and groups of specific solutions to contribute to enhancing the efficiency of promoting the value of documents at the Historical Archives of Hai Phong City Party Committee

10. Practical applicability: As the basis to advise and assist the Standing Committee of the Hai Phong City Party Committee, leaders of Hai Phong City Party Committee to promote the value of documents at the Historical Archives of Hai Phong City Party Committee for operations. of agencies and organizations of the Party

Tác giả bài viết: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây