TTLV: Tư tưởng đạo đức của John Stuart Mill và giá trị hiện thời của nó

Chủ nhật - 25/10/2020 22:03

1. Họ và tên học viên:          DƯƠNG HỒNG NGỌC                  2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:15/11/1996

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số 3617/2018/QĐ-XHNV Ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn:  Tư tưởng đạo đức của john stuart mill và giá trị hiện thời của nó

8. Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 8229001.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hải Hoàng – cán bộ Khoa Triết học, Trường Đại học Công Đoàn

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Thứ nhất, hệ thống hóa một số nội dung lý luận về tư tưởng đạo đức của John Stuart Mill và những tiền đề John Stuart Mill đã kế thừa.

Thứ hai, thông qua những tư tưởng đạo đức của John Stuart Mill, nhận định được những giá trị hiện thời của nó về mặt thực tiễn và lý luận. Từ đó, vận dụng vào quá trình xây dựng hệ thống đạo đức ở Việt Nam ngày càng hoàn thiện hơn.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn góp phần làm rõ thêm tư tưởng đạo đức của John Stuart Mill và những giá trị hiện thời to lớn của nó trong việc xây dưng hệ thống đạo đức nói chung và góp phần hoàn thiện tư tưởng đạo đức của con người trong xã hội.

 Mặt khác, luận văn có thể là tài liệu tham khảo cho sinh viên, người nghiên cứu tiếp cận về tư tưởng đạo đức học phương tây hiện đại đặc biệt là tư tưởng đạo đức của John Stuart Mill.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu sâu hơn những giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức John Stuart Mill đến các lĩnh vực trong đời sống. Sự vận dụng của nó vào quá trình xây dựng nền đạo đức mới trên thế giới và đặc biệt là ở Việt Nam.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                                                   

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name :            DUONG HONG NGOC      2. Sex: Female         

3. Date of birth: 15/11/1996                                  4. Place of  birth: Ha Noi city        

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV. Dated:04/12/2018

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: The role of the state in ensuring human rights in VietNam today.

8. Major: Philosophy. Code: 8229001.01

9. Supervisors: PhD. Nguyen Hoang Hai – Trade Union University

10. Summary of the results of the thesis:

First, synthesize and systemize theoretical contents of John Stuart Mill's moral thought and the premises inherited by John Stuart Mill.

Second, through the ethical thoughts of John Stuart Mill, identified its present values ​​in terms of practice and theory. Since then, applying in the process of building an ethical system in Vietnam could become more and more well-documented.

11. Practical applicability in practice:

The dissertation contributes to clarify the moral ideology of John Stuart Mill and its great current values ​​in building the moral system in general and contributes to the completion of human moral thought in society.

On the other hand, the thesis can be a reference for students, who approach modern western ethical thought, especially the moral thought of John Stuart Mill.

12. Further research orientations:

Deeper research with regard to the great values ​​of John Stuart Mill's moral thought to all areas of life. Its application in the process of building new morality in the world and especially in Vietnam.

13. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây