TTLV: Bản tin Chúng ta và công chúng tại Tập đoàn FPT

Thứ sáu - 08/10/2010 00:20
Thông tin luận văn "Bản tin Chúng ta và công chúng tại Tập đoàn FPT" của HVCH Mai Thị Lan Anh, chuyên ngành Báo chí học.
Thông tin luận văn "Bản tin Chúng ta và công chúng tại Tập đoàn FPT" của HVCH Mai Thị Lan Anh, chuyên ngành Báo chí học. 1. Họ và tên học viên: Mai Thị Lan Anh 2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 22/03/1981 4. Nơi sinh: Thái Bình 5. Quyết định công nhận học viên số: 2551/2007/QĐ-XHNV-KH&SDH ngày 02 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 7. Tên đề tài luận văn: Bản tin Chúng ta và công chúng tại Tập đoàn FPT 8. Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 60.32.01 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS TS Mai Quỳnh Nam – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con Người 10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trong chương 1, luận văn đã góp phần làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lí luận về loại hình bản tin và định vị vai trò, vị trí của bản tin trong hệ thống truyền thông cũng như đối với các doanh nghiệp ngày nay; chỉ ra sự cần thiết của công tác nghiên cứu về bản tin cũng như công chúng của nó. Bên cạnh đó, luận văn đã đưa ra những thông tin cơ bản nhất về Bản tin Chúng ta của FPT – một bản tin có thâm niên 15 năm và 10.000 công chúng tại FPT. Chương 2 của luận văn đi sâu vào tìm hiểu công chúng FPT trong mối quan hệ tiếp nhận thông tin của bản tin Chúng ta. Cụ thể, luận văn đã nghiên cứu Mức độ và cách thức tiếp nhận thông tin của công chúng; Tác động và hiệu quả của bản tin Chúng ta và Mức độ thoả mãn của công chúng FPT. Đây là những vấn đề cơ bản khi nghiên cứu về công chúng trong mối quan hệ tiếp nhận phương tiện truyền thông. Chương 3 tập hợp các đánh giá, kiến nghị của công chúng đối với bản tin này đồng thời nêu ra một số đề xuất của luận văn nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của bản tin. 11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Về mặt ý nghĩa thực tiễn, luận văn đã phân tích và tổng hợp từ nhu cầu và đánh giá của công chúng FPT, đưa ra đề xuất khả thi để bản tin Chúng ta đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công chúng. Luận văn đồng thời là một nguồn tài liệu tham khảo có chất lượng cho những đơn vị, tổ chức dự định xây dựng bản tin; cho các giảng viên, sinh viên ngành báo chí truyền thông và xã hội học. 12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu công chúng FPT tại các thành phố lớn và các trụ sở của FPT tại nước ngoài, để thấy được ảnh hưởng của địa lí, điều kiện sống và làm việc… có ảnh hưởng như thế nào đến công chúng trong việc tiếp nhận bản tin. 13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Mai Thi Lan Anh 2. Sex: Female 3. Date of birth: March 22, 1981 4. Place of birth: Thai Binh 5. Admission decision number: 2551/2007/QĐ-XHNV-KH&SDH Dated: Nov 2nd 2007. 6. Changes in academic process: None 7. Official thesis title: Chung ta Newsletter and the public at FPT 8. Major: Journalism 9. Code: 60.32.01 10. Supervisors: Associate Professor - Doctor Mai Quynh Nam, Chief of Humanity Researching Institute 11. Summary of the findings of the thesis: In the 1st session, the thesis has clarified some theoretical items of newsletter and its role in the communication system and in the businesses nowadays. The thesis has also shown the importance of research for newsletter and its public. In addition, the thesis introduces basic information about the 15 – year - old Chung ta Newsletter which has attracted more than 10.000 FPT readers. In the 2nd session, the thesis focus in surveying FPT public in the relation of getting Chung ta newsletter’s information. In details, the thesis has researched how and to what level the public get information of Chung ta newsletter; the effect of Chung ta newsletter and the satisfaction of FPT public. They’re basic items of research for public in the relation of getting media communication. In the 3rd session, the thesis contains evaluations and comments of the public and the author’s proposals in order to improve the newsletter’s quality and effectiveness. 12. Practical applicability, if any: In terms of practical applicability, the thesis has analysed and reviewed the FPT public’ needs and comments, and proposed feasible solutions in order for Chung ta newsletter to meet the public need. It’s also a believable reference source for businesses who plan to start a newsletter; and for lecturers and students of communication and social studies. 13. Further research directions, if any: Further research of FPT public at big cities and overseas FPT offices will be made to explore the influence of geography, living and working conditions… on how they get the newsletter information. 14. Thesis-related publications: None

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây