TTLV: Ngôn ngữ truyền hình Việt Nam

Thứ sáu - 08/10/2010 00:10
Thông tin luận văn "Ngôn ngữ truyền hình Việt Nam: Vấn đề và thảo luận" của HVCH Phan Quốc Hải, chuyên ngành Báo chí học.
Thông tin luận văn "Ngôn ngữ truyền hình Việt Nam: Vấn đề và thảo luận" của HVCH Phan Quốc Hải, chuyên ngành Báo chí học. 1. Họ và tên học viên: Phan Quốc Hải 2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 01/07/1977 4. Nơi sinh: Quảng Nam 5. Quyết định công nhận học viên số: 2551/2007/QĐ-XHNV-KH&SĐH, ngày 02 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 7. Tên đề tài luận văn: Ngôn ngữ truyền hình Việt Nam: Vấn đề và thảo luận 8. Chuyên ngành: Báo chí học 9. Mã số: 60 32 01 10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Quang Hào, Khoa Báo chí-Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Dưới góc độ ngôn ngữ truyền hình, Luận văn đã đề cập và đã lí giải, phân tích một cách thấu đáo dựa trên các cứ liệu khoa học đã được khảo sát những vấn đề nổi bật có tính thời sự như: Giọng trên truyền hình là gì, đâu là giọng chuẩn; Âm sắc, tốc độ nói của các BTV, PTV, PV, MC như thế nào; Vấn đề tương thích giữa lời và hình ra sao, Vấn đề chức năng của các yếu tố lời và hình; Vấn đề sử dụng số liệu, chữ viết tắt; Vấn đề đọc tên nước ngoài, đọc danh pháp khoa học; Vấn đề sử dụng tiếng động và âm nhạc…Tất cả những vướng mắc này Luận văn đã luận bàn kĩ lưỡng cả về lí luận và thực tiễn. Đặc biệt, những vấn đề như: Đâu là giọng chuẩn quốc gia trên VTV và trên các đài truyền hình Việt Nam; Có nên sử dụng giọng miền Nam trên các chương trình chính của VTV hay không; Những vấn đề thay đổi trong ngôn ngữ chuyển tải thông tin của truyền hình hiện đại là như thế nào… là vấn đề đang gây tranh cãi, cần phải có tiếng nói chung và chính thức từ nhiều phía, luận văn đã tập hợp những ý kiến đó và đưa ra quan điểm riêng. Từ những khảo sát thực tế đó, Luận văn đi đến bàn thảo và đưa ra các giải pháp từ nhiều cấp độ: Quản lí ( xây dựng chiến lược, mục tiêu, chính sách), Quy trình sản xuất (xây dựng đội ngũ, đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học-công nghệ) và Công chúng ( tìm hiểu nhu cầu thông tin của công chúng, xây dựng các kênh chuyên biệt, giảm thiểu độ bất tương thích giữa người gửi và người nhận). 12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Có thể dùng làm tài liệu cho sinh viên ngành Báo chí nói chung và chuyên ngành Truyền hình nói riêng tham khảo. Các đài truyền hình trong nước cũng có thể tham khảo các kết quả khảo sát của Luận văn để điều chỉnh và sản xuất tin, bài tốt hơn. 13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Xây dựng các chiến lược sản xuất và phương thức chuyển tải thông tin của truyền hình Việt Nam, chủ yếu hướng đến nghiên cứu việc xây dựng các kênh thông tin chuyên biệt và quy trình xây dựng các chương trình truyền hình tương tác. 14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 1. “Nhìn lại chặng đường phê bình phim truyện truyền hình Việt Nam những năm gần đây”(2002), Tạp chí Báo chí & Tuyên truyền, số 06/2002. 2. Các đặc trưng cơ bản của truyền hình (2005), Đề tài khoa học cấp cơ sở, Trường ĐHKH Huế. 3. Báo chí đất Quảng thế kỉ XX (2009), Đề tài khoa học cấp Tỉnh, Trường ĐHKH Huế-Sở KH-CN Quảng Nam (làm chung).

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Phan Quoc Hai 2. Sex: Male 3. Date of birth: July 1st 1977 4. Place of birth: Quang Nam 5. Admission decision number: 2551/2007/QĐ-XHNV-KH&SĐH, Dated: Nov 2nd 2007. 6. Changes in academic process: None 7. Official thesis title: Language of Vietnam Television: Problems and discussion 8. Major: Journalism 9. Code: 60 32 01 10. Supervisors: Associate Professor Dr. Vu Quang Hao, Department of Communication-Journalism, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University. 11. Summary of the findings of the thesis: On language of television, thesis has mentioned and explained on scientific evidence. Including, problems of current event such as: What is a voice on television? What are the accurate voices? Timbre and speaking speed of reporters, editors, master of ceremonies, broadcasters; How compatibility between audio and video; The function problem audio and video; The use of data, acronyms, read foreign names, read scientific nomenclature; using sound and music ... All these problems have a review essay thoroughly discuss both theory and practice. In particular, The problems such as: What is the accurate national voice on VTV? What is the accurate national voice of local TV in Vietnam ? There should be or not use southern accents on the main program of VTV, The problem of language change transmitting information of modern television... This problem is controversial, need a common language and an official from people. Thesis has gathered ideas and come up with their own views. From the fact survey, the thesis discussed and given solutions from multiple levels: Management (strategy, objectives, policies), Production process (team building, innovative production methods, application of technology science) and Audience (find out information needs of the audience, construction of special channels, minimize any compatibility between the sender and recipient). 12. Practical applicability, if any: The thesis used as a reference for students of journalism and students of television and references to television stations in Vietnamese, journalist… 13. Further research directions, if any: Construction of production strategies and methods of transmitting information Vietnam Television. Including: The development research of specialized information channels, Construction process of interactive TV programs. 14. Thesis-related publications:
  1. “Looking back to review process of television films in Vietnam in recent years”(2002), Journalism & Communication, No. 06/2002.
  2. The basic characteristics of television (2005), Topic of basic scientific, Hue University of Sciences.
  3. The Press of Quang area in twentieth century (2009) Topic of province scientific, Hue University of Sciences and Department of Science-technology Quang Nam.

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây