TTLV: Thông tin sức khoẻ trên báo chí Việt Nam hiện nay

Thứ sáu - 08/10/2010 00:15
Thông tin luận văn "Thông tin sức khoẻ trên báo chí Việt Nam hiện nay: Vấn đề và thảo luận" của HVCH Bùi Thị Thu Thuỷ, chuyên ngành Báo chí học.
Thông tin luận văn "Thông tin sức khoẻ trên báo chí Việt Nam hiện nay: Vấn đề và thảo luận" của HVCH Bùi Thị Thu Thuỷ, chuyên ngành Báo chí học. 1. Họ và tên học viên: Bùi Thị Thu Thuỷ 2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 29/05/1980 4. Nơi sinh: Ninh Bình 5. Quyết định công nhận học viên cao học số 2463/2006/QĐ/XHNV-KH&SĐH ngày 03 tháng 11 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo 11/2006: tạm ngừng học tập 1 năm theo quyết định số 52/QĐ/XHNV-KH&SĐH ngày 07/02/2007; 11/2007 tiếp tục học tập theo quyết định số 655/QĐ/XHNV-KH&SĐH ngày 26/10/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 7. Tên đề tài luận văn: Thông tin sức khoẻ trên báo chí Việt Nam hiện nay: Vấn đề và thảo luận 8. Chuyên ngành: Báo chí - Truyền thông Mã số: 60 32 01 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Quang Hào, Khoa Báo chí-Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 10. Tóm tắt các kết quả của luận văn (nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới, nếu có – Trình bày không quá 1 trang A4) Trong luận văn với đề tài Thông tin sức khoẻ trên báo chí Việt Nam hiện nay – vấn đề và thảo luận, sau khi đã trình bày các vấn đề có tính lí thuyết, chúng tôi đã tiến hành khảo sát trên báo Sức khoẻ và đời sống và kênh O2 Tivi về nội dung và hình thức thể hiện thông tin sức khoẻ trên 2 phương tiện truyền thông này và nêu một số giải pháp để nâng cao hiệu quả của thông tin sức khoẻ trên báo chí. Nội dung thông tin sức khoẻ trên báo Sức khoẻ và đời sống và kênh O2 Tivi gồm : Thông tin về việc đưa những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành Y tế về vấn đề chăm sóc sức khoẻ của nhân dân vào cuộc sống và hoạt động chăm sóc sức khoẻ người dân trong cả nước, Thông tin chỉ dẫn, tư vấn kiến thức về chăm sóc sức khoẻ, phòng chữa bệnh (từ bệnh đơn giản đến phức tạp, cho mọi lứa tuổi, mọi giới, thông tin chỉ dẫn sử dụng thuốc...), Thông tin phổ biến, nâng cao tri thức về sức khoẻ... Một số hình thức thể hiện như: thể loại, vấn đề sử dụng thuật ngữ khoa học, truyền hình thực tế, sử dụng biểu đồ, sử dụng phương thức Many dimension, ngôn ngữ kí hiệu... Thông tin sức khoẻ trên báo chí được khảo sát cụ thể qua một ấn phẩm báo in và một kênh truyền hình càng khẳng định nhu cầu cấp thiết của cộng đồng đối với việc chăm sóc sức khoẻ. Đồng thời những kết quả khảo sát cũng cho ta thấy Đảng và Nhà nước luôn chăm lo đến đời sống và sức khoẻ của nhân dân. Giải pháp để nâng cao chất lượng thông tin sức khoẻ trên báo chí: Đối với các cấp quản lí( xây dựng chiến lược, mục tiêu, chính sách),Đào tạo nhân lực: Y tế là một lĩnh vực chuyên môn nên các phóng viên hoạt động trong lĩnh vực này cần được chuyên môn hoá tới mức độ cần thiết. Về công chúng: Điều tra xã hội học về thái độ, thị hiếu, nhu cầu...của công chúng , cần làm tốt hơn các kênh chuyên biệt để đáp ứng nhu cầu thông tin cho công chúng, giảm bớt độ bất tương thích giữa nguồn phát và nguồn nhận. 11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có) Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là nguồn tư liệu tham khảo chính xác, có hệ thống, đầy đủ cho những nhà báo đang hoạt động trên lĩnh vực thông tin nói chung và thông tin sức khoẻ nói riêng thông qua các kênh chuyên biệt như O2 TV, Báo Sức khoẻ và đời sống… đồng thời là nguồn tài liệu tham khảo cho những nhà hoạch định chính sách của ngành Y tế và góp phần làm cho chất lượng các sản phẩm báo chí ngày càng được nâng cao, phục vụ tốt hơn nhu cầu của công chúng 12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo Xây dựng các chiến lược sản xuất và phương thức chuyển tải thông tin của các kênh truyền thông chuyên biệt.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Bui Thi Thu Thuy 2. Sex: Female 3. Date of birth: 29/05/1980 4. Place of birth: Ninh Binh 5. Admission decision number: 2463/2006/QĐ-XHNV-KH&SĐH, Dated: 03/ 11 /2006 Principal of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University 6. Changes in academic process: 11/2006: 1 year suspension study by Decision No. 52/QD/XHNV-KH & Graduate dated 07/02/2007; 11/2007 to continue learning by decision No. 26/10 dated 655/QD/XHNV-KH & Graduate 2007 of Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University 7. Official thesis title: Health information on the press in Vietnam today: Problems and discussions 8. Major: Journalism. Code: 60 32 01 9. Supervisors: Associate Professor Dr. Vu Quang Hao, Department of Communication-Journalism, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University. 10. Summary of the findings of the thesis: In the essay with the topic of health information on the press in Vietnam today - issues and discussion, after presenting a theoretical problem, we have conducted a survey on the Health and Life Newspaper O2 live TV channels and content and expressions of health information on the two media and give some solutions to improve the effectiveness of health information in the press Health information content on the reported health and life and O2 TV channels including making information about the policies of the Party and State, the health sector of health care problems of the people in the living and health care activities in the country people, information guidance and counseling knowledge about health care, prevention and treatment (from simple to complex diseases, for any age, any gender, information News guide ...), drug use information dissemination and increasing knowledge about health ... Some expressions, such as categories, problems using scientific terms, reality TV, using diagrams, use mode Many dimension, sign languages ... Health information in newspapers was examined over a specific print publications and a television channel has confirmed the urgent need for community health care. At the same time, the survey also shows the Party and State always care for the lives and health of the people Solutions to improve the quality of health information in the press. For all levels of management (strategy, objectives, policies), Human Resource Training: Health is a specialized field, so the reporter activity in this area should be specialized to the extent necessary. About us: Sociological Surveys of attitudes, tastes, needs ... of the public, should do better channels to meet specific information needs for the public, reducing the degree of compatibility between source and receiver 11. Practical applicability, if any: Results of the research topic will be the reference sources accurately, systematically and fully for journalists operating in the media sector in general and in particular health information through specialized channels such as O2 TV, newspaper health and life ... and a source of reference for policy makers of the health sector and contribute to product quality journalism is increasingly improving service better the needs of the public 12. Further research directions, if any: Develop production strategies and methods of transmitting information media specialist.

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây