TTLV: Nghiên cứu sự đánh giá bản thân của sinh viên

Thứ ba - 05/10/2010 09:46
Thông tin luận văn "Nghiên cứu sự đánh giá bản thân của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh" của HVCH Cao Hải An, chuyên ngành Tâm lí học.
Thông tin luận văn "Nghiên cứu sự đánh giá bản thân của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh" của HVCH Cao Hải An, chuyên ngành Tâm lí học. 1. Họ và tên học viên: Cao Hải An 2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 21/12/1982 4. Nơi sinh: Quảng Ninh 5. Quyết định công nhận học viên số: 2551/2007/QĐ-KH&SĐH ngày 02/11/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu sự đánh giá bản thân của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. 8. Chuyên ngành: Tâm lí học; Mã số: 60 31 80 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học (Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác): TS. Trần Thu Hương, Khoa Tâm lí học - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. 10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Nhìn chung, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh có mức độ đánh giá về bản thân ở mức trung bình. Các khách thể nghiên cứu nhận thấy bản thân có những giá trị nhất định. Về cơ bản, họ thấy mình có một số phẩm chất tốt, cho rằng bản thân có khả năng làm việc tốt như những người khác. Họ cũng có sự hài lòng nhất định về bản thân mình. Tuy nhiên, các khách thể nghiên cứu chưa nhận thức một cách thực sự đầy đủ về những năng lực, phẩm chất nhân cách của bản thân; chưa có được sự tôn trọng cao đối với bản thân mình và họ nhận thức được rằng họ muốn tôn trọng bản thân mình hơn nữa. Sự đánh giá về bản thân của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh có mối tương quan nhất định với kết quả học tập của sinh viên ở trường. Hầu hết sinh viên trong trường có lực học Trung bình khá và Trung bình. Tuy nhiên, ở một số khía cạnh nào đó chúng tôi nhận thấy có những sự khác biệt trong việc đánh giá bản thân ở những sinh viên có lực học Khá so với những sinh viên có sức học kém hơn. Những sinh viên học khá có cái nhìn tích cực hơn về vị trí, vai trò của họ trong gia đình cũng như trong quan hệ với các thành viên khác và điều này ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả học tập của họ. Họ cũng đánh giá tích cực hơn về bản thân mình trong tương lai. Điều này rất có ý nghĩa như là động lực cho ngày hôm nay họ nỗ lực, phấn đấu để đánh giá bản thân, đầu tiên trong học tập. 11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có): Kết quả nghiên cứu của luận văn đã chỉ ra mức độ đánh giá bản thân của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh và mối tương quan giữa đánh giá bản thân với kết quả học tập của sinh viên trong nhà trường. Lãnh đạo Nhà trường có thể tham khảo những ý kiến đánh giá cũng như một số kiến nghị của tác giả trong luận văn; từ đó có thể có những chỉ đạo sát sao hơn nữa, cụ thể và thiết thực hơn nữa trong công tác Học sinh - sinh viên, trong hoạt động phong trào của sinh viên trong nhà trường để giúp sinh viên đánh giá đúng và tích cực hơn về bản thân mình… 12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): Nghiên cứu một số biện pháp trợ giúp nhằm nâng cao khả năng đánh giá bản thân của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Cao Hải An 2. Sex: Female 3. Date of birth: Dec 21st 1982 4. Place of birth: Quang Ninh 5. Admission decision number: 2551/2007. Dated: Nov 2nd 2007 6. Changes in academic process: None 7. Official thesis title: Research on self assessment of students of Quang Ninh Industrial University. 8. Major: Psychology 9. Code: 60 31 80 10. Supervisors (Full name, academic title and degree): Dr. Tran Thu Huong, Department of Psychology - University of Social Sciences and Humanities 11. Summary of the findings of the thesis (Summarize them with stress on the new findings, if any): Overall, students of the Quang Ninh Industrial University have a level of self assessment in the average. They found that themselves have certain values. Basically, they feel themselves there are some good qualities, they think that themselves can work well as others. They also have a certain satisfaction about themselves. However, they don’t have yet real fully awareness about capabilities and qualities of their personality, not have the high respect for themselves and they realize that they want respect myself more. Self assessment of students of University of Quang Ninh Industrial correlated with specific learning outcomes of students in school. Most students at school learn pretty average and average. However, in some ways that we also recognize there are differences in the assessment itself in the students learn quite force against students in school is inferior. They have a more active view of their position and role in the family as well as in the relationship with other members and this is more or less affect their learning outcomes. They also assess more active about themselves in the future. This is significant as motivation for today they effort, strive to assess themselves, first in learning. 12. Practical applicability, if any: Results of theses studies have shown levels of self assessment of student University of Quang Ninh Industrial and correlation between self assessment with learning outcomes of students in the school. The school leadership can refer to these opinions as well as some methods have been proposed in the thesis, from which there may be more direction, specific and more practical in the work of School pupil - students, in the movement activities of students in the school to help students appreciate and more positive about myself ... 13. Further research directions, if any: Research a number of measures to help improve ability self assessment of students Universities Quang Ninh industrial 14. Thesis-related publications: None

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây