TTLV: Nghiên cứu tính tích cực học tập môn Chính trị

Thứ năm - 07/10/2010 23:42
Thông tin luận văn "Nghiên cứu tính tích cực học tập môn Chính trị của học sinh trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I" của HVCH "Phạm Thị Hồng Hạnh", chuyên ngành Tâm lí học.
Thông tin luận văn "Nghiên cứu tính tích cực học tập môn Chính trị của học sinh trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I" của HVCH "Phạm Thị Hồng Hạnh", chuyên ngành Tâm lí học. 1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Hồng Hạnh 2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 11/07/1980 4. Nơi sinh: Phương Định - Trực Ninh – Nam Định 5. Quyết định công nhận học viên số: 2551/QĐ/XHNV-KH&SĐH Ngày 02 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu tính tích cực học tập môn Chính trị của học sinh trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I. 8. Chuyên ngành: Tâm lí học; Mã số: 60.31.80 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Minh Hằng - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. 10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: - Hệ thống hoá những vấn đề lí luận về tính tích cực học tập nói chung và tính tích cực học tập môn Chính trị của học sinh nói riêng. - Phân tích thực trạng tính tích cực học tập môn Chính trị của học sinh trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I được biểu hiện trên các mặt: Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của môn Chính trị; Thái độ của học sinh đối với môn học; Các hành động học tập môn Chính trị; Kết quả học tập môn học. Tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng đó. Qua nghiên cứu thấy được thực trạng tính tích cực học tập môn Chính trị của học sinh trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I là chưa cao, chưa có sự thống nhất giữa các mặt của tính tích cực học tập. Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến tính tích cực học tập môn Chính trị của học sinh. Trong đó phải kể đến các nguyên nhân chủ quan như: học sinh chưa có phương pháp học tập phù hợp, không hứng thú với môn học, khả năng nhân thức hạn chế. Và các nguyên nhân khách quan như: nội dung môn học khó, trừu tượng, lí thuyết nhiều, phương pháp giảng dạy của giáo viên chưa phù hợp, giáo trình tài liệu tham khảo ít… - Đề xuất một số biện pháp nhằm kích thích tính tích cực học tập môn Chính trị cho học sinh trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I, góp phần nâng cao chất lượng học tập môn học cho các em: xây dựng chương trình, kế hoạch dạy học môn Chính trị cho phù hợp, đổi mới phương pháp giảng dạy Chính trị cho giáo viên, nâng cao nhận thức của học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng của môn Chính trị, đồng thời xây dựng động cơ học tập đúng đắn cho học sinh, hướng dẫn cho học sinh phương pháp học tập và rèn luyện các kĩ năng học cần thiết, đầu tư để cung cấp tài liệu, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học. - Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thực trạng chúng tôi đề xuất một số kiến nghị để góp phần nâng cao tính tích cực học tập môn Chính trị của các em. 11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Không 12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không 13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Pham Thi Hong Hanh 2. Sex: Female 3. Date of birth: July 11th 1980 4. Place of birth: Phương Dinh – Trưc Ninh – Nam Dinh 5. Admission decision number: 2551/QĐ/XHNV-KH&SĐH Dated 02/11/2007, Chancellor of the University of Social Sciences and Humanities – Hanoi National University 6. Changes in academic process: None 7. Official thesis title: “Examine the positive effect of studying Politics on students of People’s police collegue”. 8. Major: Psychology 9. Code: 60.31.80 10. Supervisors: Dr Nguyen Thi Minh Hang – University of Social Sciences and Humanities – Hanoi National University. 11. Summary of the findings of the thesis: None The research results are the followings: - Systematixe arguments on positive learning in general and positive learning in politics in particular. - Analyze the facts about positiveness in learning politics of People’s police collegue’s students in terms of: meaning awareness, the importance of politics; student’ behaviours towards the subject, the study of the subject and its result, in addition to the research of the causes to these facts. On the facts basis, in can be seen that learning politics in the collegue has not seemed to be highly positive resulting from lack of homogeneity among the sides of positive learning. There are many reasons affecting positive learning, including subjective and negative ones. The subjective ones can be put forward for the students as they lack appropriate studying methods, have poor passion for the subject and limited acknowledgement. The negative ones are: difficult and abstract content of the subject, eccessive theory, inappropriate teaching methos given by the lecturers, insufficient reference books. - Make proposals in order to stimulate the possitiveness in learning politics in the collegue, helping improve the studying quality: set up suitable plan for the subject, upgrade teaching methods for lecturers; raising students’ awareness of the importance of the subject; together with establishing right incentives for student; giving them instructions to the methods of studying and practising essential skills, providing them with documents, facilities. - On the basis of the facts above, we make some proposals for the increase in the positiveness of learning politics. 12. Practical applicability: None 13. Further research directions: None 14. Thesis-related publications: None

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây