TTLV: Chính sách phát triển công nghệ cơ điện trong nông nghiệp

Thứ tư - 06/10/2010 12:04
Thông tin luận văn "Chính sách phát triển công nghệ cơ điện trong nông nghiệp (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Nghệ An)" của HVCH Phan Thế Quyết, chuyên ngành Chính sách Khoa học và Công nghệ.
Thông tin luận văn "Chính sách phát triển công nghệ cơ điện trong nông nghiệp (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Nghệ An)" của HVCH Phan Thế Quyết, chuyên ngành Chính sách Khoa học và Công nghệ. 1. Họ và tên học viên: Phan Thế Quyết 2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 06 tháng 06 năm 1971 4. Nơi sinh: xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An 5. Quyết định công nhận học viên số: 2562/2007/QĐ-XHNV-KH&SĐH Ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 7. Tên đề tài luận văn: Chính sách phát triển công nghệ cơ điện trong nông nghiệp (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Nghệ An) 8. Chuyên ngành: Chính sách khoa học và công nghệ ; Mã số: 60.34.70 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Ngọc Ca, Chánh văn phòng Hội đồng chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia 10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lí luận về chính sách phát triển công nghệ cơ điện nông nghiệp; Chương 2: Thực trạng và định hướng phát triển công nghệ cơ điện nông nghiệp tại Nghệ An; Chương 3: Phân tích chính sách và một số giải pháp phát triển công nghệ cơ điện trong nông nghiệp :Trường hợp tỉnh Nghệ An. Kết quả của luận văn: - Trình bày được cơ sở lí luận về chính sách phát triển công nghệ cơ điện nông nghiệp; - Trình bày được một số điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An; - Nêu được thực trạng công nghệ cơ điện nông nghiệp trong các khâu sản xuất nông nghiệp sản xuất ở Nghệ An; - Phân tích và chỉ ra được một số điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống chính sách hiện hành về phát triển công nghệ cơ điện nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; - Đề xuất một số giải pháp chính sách phát triển công nghệ cơ điện nông nghiệp: Trường hợp tỉnh Nghệ An. - Rút ra được một số kết luận và khuyến nghị 11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Không 12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không 13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Phan The Quyet 2. Sex: Male 3. Date of birth: 6 June, 1971 4. Place of birth: Nam Thanh commune, Yen Thanh district, Nghe An province 5. Admission decision number: 562/2007/QĐ-XHNV-KH&SĐH, of the Rector of University of Social Science and Human Culture – Hanoi National University Dated: 7th November, 2007 6. Changes in academic process: None 7. Official thesis title: Policy for development of engineering technology in agriculture (research on the case of Nghe An province) 8. Major: Policy for Science and Technology; 9. Code: 60.34.70 10. Supervisors: Dr. Trần Ngọc Ca, Chief of the National Board for Science and Tecnology Policy 11. Summary of the findings of the thesis: The Thesis consists of 3 Chapters: Chapter 1: Argument base on policies to develop agricultural engineering technology; Chương 2: Current situation and direction to develop agricultural engineering technology in Nghe An province Chapter 3: Policy analysis and some solutions to develop agricultural engineering technology: a case of Nghe An province. Findings of the Thesis: - Present argument base on policy to develop agricultural engineering technology; - Present social - economic conditions of Nghe An province; - State current situation of agricultural engineering technology in different stages of agricultural production in Nghe An province; - Analise and define some strength and weakness of current policy system for development of agricultural engineering technology in the area.; - Propose some policy solutions to develop agricultural engineering technology: case og Nghe An province. - Draw out some conclusions and petition 12. Practical applicability, if any: None 13. Further research directions, if any: None 14. Thesis-related publications: None

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây