TTLV: Hậu phương Thanh Hoá trong kháng chiến chống thực dân Pháp

Thứ năm - 07/10/2010 23:27
Thông tin luận văn "Hậu phương Thanh Hoá trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)" của HVCH Nguyễn Tuyết Nhung, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông tin luận văn "Hậu phương Thanh Hoá trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)" của HVCH Nguyễn Tuyết Nhung, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 1. Họ và tên học viên: Nguyễn Tuyết Nhung 2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 05/8/1983 4. Nơi sinh: Thành phố Thanh Hoá 5. Quyết định công nhận học viên số: 2551/2007/QĐ-XHVN&KH-SĐH, Ngày 02 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 7. Tên đề tài luận văn: Hậu phương Thanh Hoá trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) 8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 60.22.56 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. Lê Mậu Hãn 10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: - Luận văn tập trung trình bày về quá trình lãnh đạo của Đảng bộ Thanh Hoá trong việc xây dựng Thanh Hoá thành một tỉnh vững mạnh của hậu phương kháng chiến chống thực dân Pháp. Trên cơ sở đó làm sáng tỏ vai trò, sự đóng góp của nhân dân Thanh Hoá đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả đối với cách mạng Lào. 11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn là một công trình có thể làm tài liệu tham khảo cho những ai tìm hiểu về Thanh Hoá trong việc xây dựng thành hậu phương vững mạnh. 12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: - Luận án PTS của Ngô Đăng Tri: Hậu phương Thanh - Nghệ - Tĩnh (1946 – 1954) - Hậu phương chiến tranh nhân dân Việt Nam (1945 – 1975) - Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá (1930 – 1954) - Thanh Hoá - Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945 – 1954

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Tuyet Nhung 2. Sex: Female 3. Date of birth: 05/8/1983 4. Place of birth: Thanh Hoa 5. Admission decision number: 2551/2007/QĐ-XHNV-KH&SĐH, Dated 02/11/2007 by Head Master of University of Social Siences and Humanities – Vietnam National University – Hanoi. 6. Changes in academic process: No changes 7. Official thesis title: Thanh Hoa rear in the struggle against French colonialism (1945 - 1954) 8. Major: History of Vietnam Communist Party. 9. Code: 60.22.56 10. Supervisors: Assoc.Prof Le Mau Han 11. Summary of the findings of the thesis: - Present thesis focuses on the process of party leaders in the construction of Thanh Hoa Thanh Hoa province into a powerful backend of resistance against French colonialism. On that basis, clarifying the roles and contributions of people of Thanh Hoa to the struggle against French colonialism, to fulfill international obligations to the lofty revolutionary Laos. 12. Practical applicability: a thesis project could reference for those who learn about the construction of Thanh Hoa in the rear strong. 13. Further research directions: None 14. Thesis-related publications: - Ngo Dang Tri: Late local Thanh - Nghe - Tinh (1946 - 1954) - Later the people of Vietnam War (1945 - 1975)- History of the Party Committee of Thanh Hoa province (1930 - 1954) - Thanh Hoa - History of resistance against French invasion of 1945 - 1954

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây