TTLV: Đặc điểm nhân cách của giám đốc công ty trong Tập đoàn Kinh tế Hoà Phát

Thứ năm - 07/10/2010 22:55
Thông tin luận văn "Đặc điểm nhân cách của giám đốc công ty trong Tập đoàn Kinh tế Hoà Phát" của  HVCH Tạ Thị Thanh Hưng, chuyên ngành Tâm lí học.
Thông tin luận văn "Đặc điểm nhân cách của giám đốc công ty trong Tập đoàn Kinh tế Hoà Phát" của  HVCH Tạ Thị Thanh Hưng, chuyên ngành Tâm lí học. 1. Họ và tên học viên: Tạ Thị Thanh Hưng 2. Ngày tháng năm sinh: 14/10/1982 3. Giới tính: Nữ 4. Nơi sinh: Mai Sơn, Sơn La. 5. Quyết định công nhận học viên số: 2551/2007/QĐ – XHNV-KH&SĐH . Ngày 02 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đaị học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 7. Tên đề tài luận văn: Đặc điểm nhân cách của giám đốc công ty trong Tập đoàn Kinh tế Hoà Phát 8. Chyên ngành: Tâm lí học. Mã số: 603180 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Mộc Lan, làm việc tại Trường Đaị học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: - Qua sự nghiên cứu và kế thừa hệ thống lí luận về đặc điểm nhân cách người lãnh đạo chúng tôi đã xây dựng được cơ sở lí luận cho đề tài và hệ thống các khái niệm như: khái niệm nhân cách, đặc điểm nhân cách, giám đốc, đặc điểm nhân cách của giám đốc - Đã tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá được thực trạng mức độ biểu hiện các phẩm chất và năng lực của giám đốc các nhóm công ty tại Tập đoàn Hoà Phát là khác nhau. Trong đó, giám đốc nhóm công ty đầu tư và cung cấp nguyên nhiên liệu, sản phẩm biểu hiện các phẩm chất và năng lực thường xuyên và rõ nét nhất, tiếp đến là giám đốc nhóm công ty kinh doanh và biểu biện ít thường xuyên là giám đốc nhóm nhà máy sản xuất. - Chúng tôi đã chỉ ra mô hình đặc điểm nhân cách của giám đốc công ty Tập đoàn Hoà Phát và kết hợp với phỏng vấn sâu khách thể nghiên cứu cho thấy rằng đặc điểm nhân cách của họ là có sự khác nhau nhưng đều là những người có các đặc điểm nhân cách cơ bản của người lãnh đạo, quản lí về các mặt phẩm chất tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức, năng lực giao tiếp, năng lực giáo dục, đáp ứng được yêu cầu của hoạt động kinh doanh hiện nay của Tập đoàn kinh tế Hoà Phát - Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, chúng tôi mạnh dạn đưa ra một số quan điểm và kiến nghị nhằm : Bồi dưỡng các phẩm chất chính trị, đạo đức, các năng lực cần thiết của người giám đốc và công tác tuyển chọn, bổ nhiệm giám đốc công ty. 11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Giúp cho những người lãnh đạo, quản lí nhìn nhận một cách có hệ thống về phẩm chất và năng lực bản thân, từ đó tìm cách trau dồi và phát huy các phẩm chất, năng lực một cách hiệu quả nhất. 12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không 13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Tạ Thị Thanh Hưng 2. Sex: Female 3. Date of birth: Oct 14th 1982 4. Place of birth: Son La 5.Admission decision number: 2551/2007/QĐ-XHNV-KH&SĐH. Dated: Nov 2nd 2007 6. Changes in academic process: None 7. Official thesis title: "Personality Characteristics of the company's director of economic Hoa Phat Group." 8. Major: Psychology. Code: 603180 9. Supervisor: Assoc.Prof.Dr Hoang Moc Lan. University of Social Sciences and Humanities – Hanoi National University 10. Summary of the findings of the thesis: - Through research and legacy systems theory on personality characteristics of leaders we have built a theoretical basis for the topic and the system of concepts such as the concept of personality, personality traits director, the personality traits of Directors. - Having conducted the investigation, survey and assess the actual situation of expression levels of quality and competence of directors of group companies in Hoa Phat Group is different. In particular, the director of investment companies and provides raw materials, product quality and expression of the permanent power and clarity, then the director of the company means business and less frequently expressed group director of manufacturing. - We have shown how to model the characteristics of the company's director of Hoa Phat Group and in - depth interviews with guests can study suggests that personality traits are their differences but are who have the basic characteristics of personality of the leader, in terms of management quality of political ideology, moral quality and professional capability, organizational capacity, communication capacity, education capacity meet the requirements of the business's current economic Hoa Phat Group - Based on research results, we made some bold opinions and recommendations to: Fostering the political quality, morality and the required qualifications of directors and the selection, appointed director of the company. 11. Applicability in practice: Help leaders, managers see a systematic way about the quality and capacity itself, which sought to cultivate and promote the qualities and capabilities most effectively. 12. The next direction of research: None 13. Published works related to the thesis: None

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây