TTLV: Hoạt động của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam

Thứ sáu - 08/10/2010 00:04
Thông tin luận văn "Hoạt động của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam trong thời kì đổi mới" của HVCH Nguyễn Phương Lan, chuyên ngành Quốc tế học.
Thông tin luận văn "Hoạt động của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam trong thời kì đổi mới" của HVCH Nguyễn Phương Lan, chuyên ngành Quốc tế học. 1. Họ và tên học viên: Nguyễn Phương Lan 2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 29/11/1976 4. Nơi sinh: Hà Nội 5. Quyết định công nhận học viên số: 2463/2006/QĐ/XHNV-KH&SĐH ngày 3/11/2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định 705/QĐ-KH&SĐH ngày 3/11/2009 về việc kéo dài thời gian học tập của học viên cao học đến tháng 11/2010. 7. Tên đề tài luận văn: “Hoạt động của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam trong thời kì đổi mới” 8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế. Mã số: 60.31.40 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Quang Minh, Trưởng khoa Quốc tế học, Đại học KHXH&NV Hà Nội. 10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Kết quả của luận văn là một tập công trình nghiên cứu hơn 100 trang về hoạt động của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam trong thời kì đổi mới. Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Phụ lục, nội dung chính của luận văn gồm ba chương: Chương 1: Khái quát về thông tin đối ngoại và phóng viên nước ngoài hoạt động tại Việt Nam: Làm rõ tầm quan trọng của thông tin đối ngoại và vai trò của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam Chương 2: Hoạt động của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam: Trình bày, phân tích những hoạt động cụ thể của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam từ khi thành lập nước, trong đó tập trung vào hoạt động của phóng viên nước ngoài trong giai đoạn từ khi Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới đến nay. Chương 3: Đánh giá hoạt động của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam và trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lí. 11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn sẽ được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan chuyên trách về thông tin đối ngoại và các lớp tập huấn, giảng dạy cho sinh viên ngành quan hệ quốc tế và các cán bộ ngoại vụ các tỉnh, thành trong cả nước. 12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không 13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyễn Phương Lan 2. Sex: Female 3. Date of birth: November 29, 1976 4. Place of birth: Hà Nội 5. Admission decision number: 2463/2006/QĐ/XHNV-KH&SĐH dated November, 2006 6. Changes in academic process: Decision No. 702/QĐ-KH&SĐH, permitting extended learning time to November, 2010. 7. Official thesis title: “Press Activities of Foreign Correspondents in the renovation process in Vietnam”. 8. Major: International Relations 9. Code: 60.31.40 10. Supervisors: Pro. Dr. Phạm Quang Minh, Head of Faculty of International Studies, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi. 11. Summary of the findings of the thesis: The major result of thesis is an academic work consisting of more than 100 pages on Press Activities of Foreign Correspondents in the renovation process in Vietnam. Apart from the Introduction, Conclusion and Appendixes, the thesis consists of three chapters as following: Chapter 1: An overview of Vietnamese foreign information and foreign correspondents who work in Vietnam. This Chapter presents the significance of foreign information and the role of foreign correspondents in Vietnam. Chapter 2: Press Activities of foreign correspondents in the renovation process in Vietnam. It presents and analyse the specific activities of foreign correspondents in Vietnam from the establishment of Vietnam up to now. Their activities especially have been studied since Vietnam’s Renovation as a major point of this Chapter. Chapter 3: Activities of foreign correspondents in Vietnam’s Renovation Process are assessed and on the basis of this assessment the author provides some solutions for further efficiently strengtherning of the management. 12. Practical applicability: The thesis will be used as a reference material for concerned agencies on foreign information and serving students who are studying in International Relations and staffs who are working for foreign departments of local authority in Vietnam. 13. Further research directions: None 14. Thesis-related publications: None

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây