TTLV: Định kiến về nữ giới trên báo điện tử Việt Nam hiện nay

Thứ sáu - 27/09/2019 06:14

1. Họ và tên học viên: CHUNG THÙY LINH                 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:10/10/1991

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 4295/QĐ-XHNV ngày 16/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Gia hạn thời gian học tập từ  ngày 16/12/2018 đến ngày 16/6/2019.

- Gia hạn thời gian học tập từ ngày 16/6/2019 đến ngày 16/12/2019.

7. Tên đề tài luận văn: Định kiến về nữ giới trên báo điện tử Việt Nam hiện nay.

8. Chuyên ngành: Báo chí học ; Mã số:60320101

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Văn Hường  - Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Trong khuôn khổ nghiên cứu, luận văn và đạt được những kết quả sau:

Một là, kế thừa những thành quả nghiên cứu của các công trình nghiên cứu trước đây, xác định cơ sở lý luận và pháp lý liên quan đến vấn đề định kiến giới cũng như vai trò của báo chí đối với vấn đề này.

Hai là, dựa trên tình hình thực tế khảo sát trên 03 báo điện tử là Phunuvietnam.vn, Giadinh.net.vn và Tienphong.vn (năm 2018), luận văn đã mô tả phần nào thực trạng định kiến về nữ giới trên báo điện tử Việt Nam hiện nay. Trong đó chủ yếu chỉ ra những dạng định kiến đối với nữ giới trên báo điện tử và hình thức chuyển tải.  

Ba là, đề xuất một số giải pháp góp phần cải thiện định kiến về nữ giới trên báo điện tử Việt Nam hiện nay. Luận văn đã đưa ra những giải pháp chung, giải pháp đối với từng nhóm đối tượng cụ thể.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Luận văn sẽ giúp ích cho các trang báo mạng điện tử đánh giá được thực trạng của các bài báo mang định kiến đối với nữ giới và áp dụng các giải pháp phù hợp giúp hạn chế định kiến giới trên báo chí, góp phần đấu tranh cho bình đẳng giới trong xã hội.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

        INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : CHUNG THÙY LINH                              2. Sex: Female

3. Date of birth: 10/10/1991                                                          

4. Place of  birth: Ha Noi

5. Admission decision number: 4295/QĐ-XHNV  Dated: 16/12/2016

6. Changes in academic process:  

- Extend the study period from 16/12/2018 to 16/6/2019.

- Extend the study period from 16/6/2019 to 16/12/2019.

7. Official thesis title: Prejudice about women in Vietnam online newspaper today.

8. Major: Journalism study                                      9. Code: 60320101

10. Supervisors: Associate Professor , Dr.Dinh Van Huong - Vietnam National University, Ha Noi.

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis achieved the following results:

Firstly, inheriting the research achievements of previous studies, identifying the theoretical and legal basis related to gender bias as well as the role of the press in this issue.

Secondly, based on the actual situation of surveys on 03 online newspapers, Phunuvietnam.vn, Giadai.vn and Tienphong.vn (2018), the thesis has described the current situation of prejudice on women in Vietnam online newspaper today. It mainly points out the prejudices against women in the online newspaper and the form of transmission.

Thirdly, propose a number of solutions to improve the stereotypes about women in Vietnam online newspaper today. The thesis has presented general solutions and solutions for each specific target group.

12. Practical applicability:

The thesis will help online newspapers to assess the status of articles that are prejudiced against women and apply appropriate solutions to limit gender prejudice in the press, contributing to the struggle for gender equality in society.

13. Further research directions, if any: None

14. Thesis-related publications: None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây